Gwneud apwyntiad

I drefnu apwyntiad, llenwch y ffurflen archebu ar-lein.

Cymorth Mathemateg ac Ystadegau

Mae’r gwasanaeth ymgynghori mathemateg ac ystadegau yn rhoi cyfle i chi gyfarfod tiwtor profiadol ar eich pen eich hun a thrafod unrhyw anawsterau rydych yn eu cael gyda mathemateg ac ystadegau, a gofyn y math o gwestiynau na fyddech, o bosib, eisiau eu gofyn i’ch tiwtor cwrs. Gellir cynnig cefnogaeth gydag ymarferion, taflenni tiwtorial neu hen bapurau arholiad, a gyda defnyddio pecynnau ystadegau (Excel ac SPSS).

Gellir trefnu apwyntiadau o hyd at 20 munud gyda thiwtor hefyd. Mae apwyntiadau dwbl ar gael os ydych yn teimlo fod arnoch angen mwy nag 20 munud i drafod eich anghenion. Er mwyn gwneud apwyntiad, llenwch y ffurflen archebu ar-lein.