Dolenni defnyddiol

Adnoddau Astudio

P’un a ydych yn newydd i astudiaethau prifysgol neu yn eich blwyddyn olaf, gall pawb elwa o loywi ar eu sgiliau ymarferol sy’n sail i bob lefel astudio. Dysgwch dechnegau ar gyfer rheoli eich hamser, cymryd nodiadau mewn darlithoedd neu wella eich sgiliau darllen. Mae’r canllawiau yn yr adran hon yn ymdrin â’r pynciau allweddol sy’n cyfrannu at lwyddiant gradd.