Hoffech chi wella eich sgiliau ysgrifennu academaidd?

Gwnewch apwyntiad i weld un o’n tîm o Gynghorwyr Astudio a myfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi fel mentoriaid ysgrifennu.

Arholiadau ar y gorwel?

Mae gynnon ni lawer o awgrymiadau a gwybodaeth i’ch helpu chi i lwyddo yn eich arholiadau

Rhaglen Gweithdai

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn cynnal cyfres o un ar bymtheg o weithdai rhyngweithiol sy’n agored i bob myfyriwr ar draws pob lefel astudio. Mae croeso i chi ddilyn y rhaglen weithdai gyflawn, neu ddewis o’r sesiynau hynny’n unig sy’n apelio atoch chi. Mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim ac mae modd archebu eich lle ar-lein.

Medi – Tachwedd 2019

Hyd: 1 awr