Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hoffech chi wella eich sgiliau ysgrifennu academaidd?

Gwnewch apwyntiad i weld un o’n tîm o Gynghorwyr Astudio a myfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi fel mentoriaid ysgrifennu.

Arholiadau ar y gorwel?

Mae gynnon ni lawer o awgrymiadau a gwybodaeth i’ch helpu chi i lwyddo yn eich arholiadau

Rhaglen Weithdai

Mae cyfres weithdai’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn agored i fyfyrwyr o bob lefel astudio. Mae’r gyfres yn ymdrin ag amrywiaeth o feysydd sy’n ymwneud ag astudio academaidd, cymryd nodiadau, darllen ac ysgrifennu, gan gynnwys paratoi ar gyfer arholiadau. Bydd yr holl weithdai yn cael eu cynnal yn ddigidol drwy’r Saesneg ar Blackboard Collaborate. Dyma ganllaw sy’n eich tywys cam wrth gam trwy’r hyn y gallwch ei ddisgwyl a sut mae pethau’n gweithio ar-lein. Yn dilyn pob gweithdy byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys sleidiau Saesneg a Chymraeg, ynghyd â fersiynau dwyieithog o’r taflenni a’r canllawiau cysylltiedig.

Mae dysgu ac addysgu ym Mangor yn dilyn model a elwir dysgu cyfunol. Mae hyn yn golygu y bydd ein gweithdai yn cynnwys elfennau cydamserol (amser real) ac anghydamserol (deunyddiau wedi'u recordio). Mae’r gweithdai sydd wedi’u marcio â seren isod yn weithdai anghydamserol lle byddwch chi’n cael cyfle i ymdrin â’r deunydd wythnos ymlaen llaw, cyn mynychu’r gweithdy amser real cysylltiedig.

Mae croeso i chi ddilyn y rhaglen gyfan o weithdai, neu ddewis y gweithdai hynny’n unig sy’n apelio atoch chi. Mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim, a gallwch archebu eich lle ar-lein o 18fed Medi 2020 ymlaen. Cliciwch ar deitlau’r gweithdai isod i gyrchu deunyddiau ac i archebu eich lle. Fe’ch cyfeirir at safle bwcio Target Connect trwy Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.