Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hoffech chi wella eich sgiliau ysgrifennu academaidd?

Gwnewch apwyntiad i weld un o’n tîm o Gynghorwyr Astudio a myfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi fel mentoriaid ysgrifennu.

Arholiadau ar y gorwel?

Mae gynnon ni lawer o awgrymiadau a gwybodaeth i’ch helpu chi i lwyddo yn eich arholiadau

Rhaglen Gweithdai

Bydd gweithdai sgiliau astudio sydd i ddod ar gael fel adnoddau dysgu o bell. Maent wedi’u dylunio i’ch galluogi chi i ymdrin â’r deunydd ar adeg sy’n eich siwtio chi orau.

Mae rhaglen weithdai’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn agored i bob lefel astudio. Mae’r gyfres yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud ag astudiaethau academaidd ac ysgrifennu, gan gynnwys pynciau sy’n gysylltiedig â thraethawd hir. Ar gyfer y gweithdai lle gweithir mewn parau, mae’r un cyntaf yn archwilio’r blociau adeiladu a’r prosesau sy’n gysylltiedig â’r genre hwn, tra bod yr ail yn cyflwyno strategaethau i’ch helpu i ddatblygu eich un chi. Er eich bod yn gweithio mewn parau yn y gweithdai hyn, mae croeso i chi fynychu’r rhan sydd o ddiddordeb i chi yn unig. Mae croeso i chi ddilyn y rhaglen weithdai gyflawn, neu ddewis o’r sesiynau hynny’n unig sy’n apelio atoch chi. Mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim ac mae modd archebu eich lle ar-lein.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw un o’r gweithdai sydd wedi’u rhestru isod sydd eisoes wedi cael eu cynnal,mae croeso i chi gael golwg ar ein hadnoddau ar-lein, neu drefnu apwyntiad sgiliau astudio.

Ionawr – Ebrill 2020
Hyd: 1 awr