Hoffech chi wella eich sgiliau ysgrifennu academaidd?

Gwnewch apwyntiad i weld un o’n tîm o Gynghorwyr Astudio a myfyrwyr sydd wedi’u hyfforddi fel mentoriaid ysgrifennu.

Arholiadau ar y gorwel?

Mae gynnon ni lawer o awgrymiadau a gwybodaeth i’ch helpu chi i lwyddo yn eich arholiadau

Rhaglen Gweithdai

Mân Sesiynau

Mae mân sesiynau'n rhedeg am 15 munud ar y tro o dan arweiniad Mentor Ysgrifennu Cymheiriaid.  Maent yn gyfle i weld ac i ymarfer technegau newydd i'ch helpu chi wella'ch ysgrifennu, a datblygu eich dealltwriaeth o'r gefnogaeth sydd ar gael ym Mangor.

19/11/19, 9yb – 9:15yb: Cyfeirio APA ar gyfer Seicoleg

19/11/19, 10yb -10:15yb: Gwneud traethodau'n haws eu trin

19/11/19, 11yb – 11:15yb: Prawf-ddarllen eich gwaith

19/11/19, 12yp – 12:15yp: Rhoi cychwyn arni trwy ysgrifennu'n rhydd 

19/11/19, 12:30yp – 12:45yp: Cyfeirio OSCOLA

19/11/19, 1yp – 1:15yp: Chwilio am ffynonellau gydag allweddeiriau

19/11/19, 2yp – 2:15yp: Pwy all helpu?