Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2010

Rhagfyr 2010

£175.00

Mr. Huw Powell

Gwasanaethau TG

£35.00 

Mr. Andre. Lomozik

Yr Argraffdy

£10.00  

Mrs. Lynne Hughes

Swyddfa'r Cofrestrydd

Tachwedd 2010

£175.00

Dr. Yanhua Hong

Ysgol Peirianneg Electronig

£35.00 

Mrs. Mandy E Prydderch

Neuaddau

£10.00  

Mrs. Audrey Sharpe

Cyllid

Hydref 2010

£175.00

Ms. Elspeth Morris

Dysgu Gydol Oes

£35.00 

Mr. John David Owen

Ystadau

£10.00  

Mis. Debbie Skelhorn

IMSCAR

Medi 2010

£175.00

Mr. Roger Brian Hilton

Maes Glas

£35.00 

Miss. Lowrian Williams

Dysgu Gydol Oes

£10.00  

Mrs. Margaret Jones

Ystadau

Awst 2010

£175.00

Mrs. Claire Davis

Swyddfa Ymchwil ac Arloesi

£35.00 

Mrs. Anwen Williams

IMSCAR

£10.00  

Mrs. Audrey Sharpe

Cyllid

Gorffennaf 2010

£175.00

Mr. D Carl C Hughes

Diogelwch

£35.00 

Mrs. Tracy Pritchard Williams

Hanes

£10.00  

Ms. Sian Eleri Hughes

Canolfan Bedwyr

Mehefin 2010

£175.00

Mrs. Nicola Williams

Gwyddorau Gofal Iechyd

£35.00 

Miss. Janet Roberts

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr

£10.00  

Dr. Jonathan King

CAMS

Mai 2010

£175.00

Miss. Bethan Hughes

Adnoddau Dynol

£35.00 

Miss. Margaret Ann Williams

Gwyddorau Cymdeithas

£10.00  

Mr. Andre Lomozik

Uned Argraffu

Ebrill 2010

£175.00

Mr. Arwyn Owen

Diogelwch

£30.00 

Dr. Delyth Morris

Gwyddorau Cymdeithas

£10.00  

Ms. Eileen Price

Dyniaethau

Mawrth 2010

£175.00

Ms. Eileen Price

Dyniaethau

£35.00 

Mr. Gwerydd Buckland

Domestig

£10.00  

Mr. David Stedham

Gwasanaethau TG

Chwefror 2010

£175.00

Dr. Susan Wyn Jones

Addysg

£30.00 

Dr. Carol Roberts

Addysg

£10.00  

Mrs. Elaine Edwards

Domestig

Ionawr 2010

£135.00

Mr. Brian Murcutt

Y Swyddfa Gyllid

£25.00 

Mrs. Helen Elis Jones

Addysg

£10.00  

Mrs. Bethan Hamilton-Hine

Coleg Busnes, Gwyddorau Cymdeithas a'r Gyfraith