Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2011

Rhagfyr 2011

£200.00

Mrs. Margaret L Hughes

Gwyddorau Gofal Iechyd

£40.00 

Miss. Mannon Briggs

Neuaddau

£15.00

Mrs. Dorothy Parry

Ystadau

Tachwedd 2011

£175.00

Mrs. Susan Williams

Ystadau

£35.00 

Mr. Michael Jones

Ystadau

£10.00

Mr. Berwyn W Roberts

Gwyddorau Eigion

Hydref 2011

£175.00

Mrs. Dilys Wynne Williamas

Seicoleg

£35.00 

Mrs. Sara Closs-Stacey

Ysgol Busnes Bangor

£10.00

Mrs. Muriel Evans

Ysgol Saesneg

Medi 2011

£175.00

Mr. Arwyn Owen

Ystadau

£35.00 

Mrs. Olwen Parry

Gwyddorau Gofal Iechyd

£10.00

Mr. Tudur Williams

Ymchwil ac Arloesi

Diolch yn fawr i Tudur sydd wedi rhoddi eu gwobr yn ôl i Dŷ Gobaith

Awst 2011

£175.00

Mrs. Marion Poulton

Llyfrgell ac Archifau

£35.00 

Mr. Emyr Roberts

Cofrestrfa Academaidd

£10.00

Mrs. Beverly Jones

Undeb y Myfyrwyr

Diolch yn fawr i Beverly sydd wedi rhoddi eu gwobr yn ôl i Dŷ Gobaith

Gorffennaf 2011

£175.00

Mrs. Margaret E Jones

Cyllid

£35.00 

Miss. Siwan Hywel

DIG Cyfrwng Cymraeg

£10.00

Miss. Lynette Williams

Llyfrgell ac Archifau

Mehefin 2011

£175.00

Dr. Henk Braig

Gwyddorau Biolegol

£35.00 

Dr. Yanhua Hong

Peirianneg Electronig

£10.00

Ms. Sara Scanlan

COPAS

Mai 2011

£175.00

Prof. Carol Tully

Ieithoedd Modern

£35.00 

Mrs. Bethan Brown

Dyniaethau

£10.00

Mr. Gwyn Roberts

CAMS

Ebrill 2011

£175.00

Mrs. Margaret. L. Hughes

Gwyddorau Gofal Iechyd

£35.00 

Prof. Steven Tipper

Seicoleg

£10.00

Mrs. Janet Jones

Tir Na N'og

Mawrth 2011

£175.00

Mr. David. E. Jones

Cyfrifiadureg

£35.00 

Mrs. Delyth. A. Murphy

Ysgol Dysgu Gydol Oes

£10.00

Mrs. Lynne. Hughes

Swyddfa'r Cofrestrydd

Chwefror 2011

£175.00

Mr. Valley Astley

Gwyddorau Eigion

£35.00 

Mrs. Eluned Barker

Ysgol Busnes Bangor

£10.00

Dr. Morag McDonald

YAAND

Ionawr 2011

£175.00

Mr. John S Owen

Arlwyo

£35.00 

Ms. Kathleen Chitty

Seicoleg

£10.00

Mrs. Dilys Williams

Seicoleg