Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2013

Rhagfyr 2013

£208.00

Ms. Rhiannon Mon Jones

Gwasanaethau Myfyrwyr

£40.00 

Miss. Siwan Hywel

Cymraeg i Oedolion

£13.00

Miss. Nyree Hulme

Gwyddorau Gofal Iechyd

Tachwedd 2013

£200.00

Mrs. Lisa Fowlie

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch

£40.00 

Dr. Gwladys Lambert

Gwyddorau Eigion

£10.00

Miss. Sian Edwardson

Gwasanaethau TG

Hydref 2013

£200.00

Mrs. Karen Chidley

Cofrestrfa Academaidd

£40.00 

Miss. Janet Thomas

Addysg

£10.00

Mrs. Sarah Custy

Cofrestrfa Academaidd

Medi 2013

£200.00

Mrs. Morfydd Jones

Cyllid

£40.00 

Mrs. Frances Thomas

Dysgu Gydol Oes

£10.00

Ms. Judith Burgess

Canolfan Biogyfansoddion

Awst 2013

£200.00

Mrs. Michelle Williams

IMSCAR

£40.00 

Dr. Anna Saunders

Ieithoedd Modern

£10.00

Prof. Christopher Freeman

Gwyddorau Biolegol

Gorffennaf 2013

£200.00

Mr. Anthony Pearson

Datblygu Rhyngwladol

£40.00 

Mrs. Jackie Ellis

Adnoddau Dynol

£10.00

Ms. Linda Evans

Ymestyn yn Uwch – Ymestyn yn Ehangach

Diolch yn fawr i Linda sydd wedi rhoddi eu gwobr yn ôl i Dŷ Gobaith

Mehefin 2013

£200.00

Miss. Christina Ley

Llyfrgell

£40.00 

Dr. Louise Shelley

Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad

£10.00

Mrs. Rebecca Henderson

Seicoleg

Mai 2013

£200.00

Mr. Hefin Gwilym

Gwyddorau Cymdeithas

£40.00 

Mrs. Mair Owen

Gwasanaethau Myfyrwyr

£10.00

Mr. David Jones

Ysgol Cyfrifiadureg

Ebrill 2013

£200.00

Mrs. Gwenda Griffith

Adnoddau Dynol

£40.00 

Mr. Sionwyn Morris

Gwasanaethau TG

£10.00

Miss. Sonia Owen

Cyllid

Mawrth 2013

£200.00

Mrs. Rosalind S Griffiths

Seicoleg

£40.00 

Miss. Christine Roberts

Gwasanaethau TG

£10.00

Miss. Joanne Mitchell

Ysgol Cyfrifiadureg

Chwefror 2013

£200.00

Mrs. Anwen G Wyn

Cyfathrebu a Marchnata

£40.00 

Mrs. Sara Closs-Stacey

Ysgol Busnes Bangor

£10.00

Ms. Nia W Roberts

Canolfan Bedwyr

Ionawr 2013

£200.00

Miss. Amanda Smith

Cyfathrebu a Marchnata

£40.00 

Mrs. Yvonne Owen

Ystadau

£10.00

Mr. Deiniol W Jones

Gwasanaethau TG