Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2014

Rhagfyr 2014

£210.00

Ms Heli Gittins

YAAND

£40.00

Mrs Margaret Jones

Ystadau

£15.00

Mrs Rebecca Henderson

Seicoleg

Diolch yn fawr i Heli sydd wedi rhoddi yn ôl i Dŷ Gobaith

Tachwedd 2014

£210.00

Dr Rolf Kraehenbuehl

Gwyddorau Biolegol

£40.00

Mrs Maragret L Hughes

Gwyddorau Gofal Iechyd

£15.00

Dr Clair Doloriert

Ysgol Busnes Bangor

Hydref 2014

£210.00

Miss Meinir Llwyd

CByGAGC

£40.00

Ms Donna-Marie Pierce

Cofrestrydd Academiadd

£15.00

Miss Louise Owen

Cyllid

Medi 2014

£210.00

Ms Christine White

Gwyddorau Eigion

£40.00

Ms Dilys Owen

Pontio

£15.00

Dr David Markland

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Awst 2014

£210.00

Mrs Helen Jones

Ystadau

£40.00

Ms Lynn Yule

Addysg

£15.00

Dr Malcolm Godwin

Gwyddorau Gofal Iechyd

Gorffennaf 2014

£215.00

Miss Sara Stokes

Canolfan Rheolaeth

£40.00

Ms Bethan Rowlands

Dysgu Gydol Oes

£15.00

Miss Rhian Roberts

Adnoddau Dynol

Mehefin 2014

£215.00

Mrs Beryl Cooledge

Gwyddorau Gofal Iechyd

£40.00

Mr Carl Hughes

Ystadau

£15.00

Mr Alan Jones

Ystadau

Mai 2014

£215.00

Mrs Margaret Jones

Ystadau

£40.00

Dr Rolf Kraehenbuehl

Gwyddorau Biolegol

£15.00

Mr David A Pritchard

Gwasanaethau Myfyrwyr

Ebrill 2014

£210.00

Ms Healther Callow

Dysgu Gydol Oes

£40.00

Dr Benjamin Lincoln

Gwyddorau Eigion

£15.00

Ms Caroline Bell

Gwyddorau Gofal Iechyd

Mawrth 2014

£210.00

Mrs Helen Munro

Undeb Myfyrwyr

£40.00

Mr Tony Wyn Owen

Ystadau

£15.00

Mrs Karen Chidley

Cofrestrfa Academaidd

Chwefror 2014

£210.00

Ms Gwenan Hine

Swyddfa'r Cofrestrydd

£40.00

Mrs Fiona Watkins

Neuaddau

£15.00

Miss Bethan Nelson

Swyddfa'r Cofrestrydd

Diolch yn fawr i Bethan sydd wedi rhoddi eu gwobr yn ôl i Dŷ Gobaith

Ionawr 2014

£210.00

Mr. Iwan Davies

Celfyddydau a'r Dyniaethau

£40.00

Mrs. Tracy Hibbert

Adnoddau Dynol

£15.00

Miss. Samantha Butler

Gwasanaethau TG