Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhagfyr 2015

£225.00

Mr Elfed Owen

Estates

£40.00 

Mrs Alison Jenkins

IMSCAR

£15.00

Mr Alwyn Jones

Estates

 

£220.00

Ms Myfanwy Roberts

Cyllid

£40.00 

Dr Rachel Hallett Gwyddorau Meddygol

£15.00

Mr John Martin Hughes Uned Argraffu

Tachwedd 2015

£220.00

Miss Sharon Jones

Ystadau

£40.00 

Mrs Gillian Clayton Cyllid

£15.00

Dr Azhdar Karami Ysgol Busnes Bangor

Hydref 2015

£215.00

Mr John D Owen

Ystadau

£40.00 

Mrs Jan Roberts

Gwasanaethau Myfyrwyr

£15.00

Mrs Ruth Goggin

Cofrestrfa Academaidd

Medi 2015

£215.00

Miss Iona Williams

Canolfan Brailsford

£40.00 

Mrs Emily Hughes

Seicoleg

£15.00

Mr Christopher Davies

Neuaddau

Awst 2015

£215.00

Dr Flora Lewis Llyfrgell ac Archifau

£40.00 

Ms Christine Davey Ymchwil a Menter

£15.00

Mr Deiniol Jones Gwawsanaethau TG

Gorffennaf 2015

£220.00

Ms Meira Evans

Cymraeg i Oedolion

£40.00 

Mr Rheon Jones

Llyfrgell ac Archifau

£15.00

Mrs Yvonne Williams

Ystadau

Mehefin 2015

£220.00

Mrs Joan Griffiths

Gwyddorau Eigion

£40.00 

Dr Hazel Robbins

Ymchwil a Menter

£15.00

Mrs Steph Barbaresi

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mai 2015

£210.00

Mrs Karen Chidley

Cofrestrfa Academaidd

£40.00 

Miss Cathy Blakey

IMSCAR

£15.00

Miss Carol Shone

Cyllid

Ebrill 2015

£205.00

Mrs Stephanie Horne

Gwasanaethau Myfyrwyr

£40.00 

Dr Sanjay Ghosh

Cemeg

£15.00

Ms Myfanwy Roberts

Cyllid

Mawrth 2015

£210.00

Dr. Graham Ormondroyd

Biogyfansoddion

£40.00 

Shari Llewelyn

Pontio

£15.00

Mrs. Alexandra Bastable

IMSCAR

Chwefror 2015

£210.00

Mrs. Rebecca Crane

Ymwybyddiaeth Ofalgar

£40.00 

Miss. Gillian Morgan

Ystadau

£15.00

Miss. Heledd Selwyn

Cofrestrydd Academaidd

Ionawr 2015

£210.00

Mrs. Tina Usherwood

Gwasanaethau Myfyrwyr

£40.00 

Mr. Paul Granton

Ystadau

£15.00

Miss. Rebecca Jones

YAAN