Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhagfyr 2016

£210.00

Ms Caroline Bell Cofrestrfa Academaidd

£40.00 

Mr Alan Owen Canolfan Brailsford

£15.00

Mrs Carys Wyn Roberts Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata

Tachwedd 2016

£210.00

Mrs Wynn Johnston Gwyddorau Biolegol

£40.00 

Mr David J Owen Gwasanaethau Eiddo a Champws

£15.00

Miss Heledd Selwyn Cofrestrfa Academaidd

Hydref 2016

£210.00

Ms Nia Blackwell Adnoddau Dynol

£40.00 

Mr Tudur Williams Swyddfa Ymchwil a Menter

£15.00

Mrs Bethan Pentith Seicoleg

Medi 2016

£210.00

Mrs Ruth Goggin Cofrestrfa Academaidd

£40.00 

Ms Alix Charnley Gwasanaethau Myfyrwyr

£15.00

Mrs Denise Roberts Gwasanaethau Eiddo a Champws

Awst 2016

£215.00

Prof James Scourse Gwyddorau Eigion

£40.00 

Dr Rebecca Crane
Ymwybyddiaeth Ofalgar

£15.00

Mrs Dawn-Marie Owen Cysylltiadau a Marchnata

Gorffennaf 2016

£215.00

Miss Sonia Owen Swyddfa Ymchwil a Menter

£40.00 

Dr Rhys ap Gwilym Ysgol Busnes Bangor

£15.00

Mr Ceris Ellis Gwasanaethau Eiddo a Champws

Mehefin 2016

£215.00

Ms Judith Burgess Biogyfansoddion

£40.00 

Mrs Gwen Alun Neuaddau

£15.00

Mrs Meinir Llwyd Bebb CByGAGC

Mai 2016

£215.00

Miss Vanessa Owen Cofrestrfa Academaidd

£40.00 

Ms Sara Scanlan CGFfaC

£15.00

Mr Gareth Edwards Gwasanaethau Eiddo a Champws

Ebrill 2016

£220.00

Miss Charlotte Round Gwasanaethau Eiddo a Champws

£40.00 

Dr Eva Campo Peirianneg Electronig

£15.00

Miss Eirian Jones Canolfan Bedwyr

Mawrth 2016

£220.00

Dr Jonathan King Gwyddorau Eigion

£40.00 

Mr Dafydd W Owen

Gwasanaethau Eiddo a Champws

£15.00

Mr Berwyn Roberts Gwyddorau Eigion

Chwefror 2016

£225.00

Ms Donna-Marie Pierce Cofrestrfa Academaidd

£40.00 

Miss Vicki-Anne Rogers Gwyddorau Gofal Iechyd

£15.00

Dr Anna Saunders Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Ionawr 2016

£225.00

Mr Elfed Owen

Ystadau

£40.00 

Mrs Alison Jenkins

IMSCAR

£15.00

Mr Alwyn Jones

Ystadau