Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2018

Rhagfyr 2018

£170.00

Mrs Annwen Hughes Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

£40.00 

Mrs Gwenda Owen Llyfrgell ac Archifau

£15.00

Mrs Sian Edwardson-Williams Gwasanaethau TG

Tachwedd 2018

£170.00

Miss Katie Roberts Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

£40.00 

Ms Lorraine Day Adnoddau Dynol

£15.00

Miss Sarah Chesworth Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Hydref 2018

£170.00

Ms Christine Lewis Gwasanaethau Masnachol: Chwaraeon

£40.00 

Mrs Bethan Pentith Coleg Gwyddorau Dynol

£15.00

Mr Stuart Read Llyfrgell ac Archifau

Medi 2018

£170.00

Dr Patrick Murphy YGN

£40.00 

Mrs Alison Heywood Gwasanaethau TG

£15.00

Dr Roger Giddings YCaPE

Awst 2018

£170.00

Mrs Claire Lock Arlwyo

£40.00 

Dr Simon Neill Gwyddorau Eigion

£15.00

Mr David Jones CGAP

Gorffennaf 2018

£170.00

Dr Manon W Jones Seicoleg

£40.00 

Dr Patrick Murphy Cemeg

£15.00

Mrs Rebecca Henderson Seicoleg

Mehefin 2018

£170.00

Mrs Jennifer Roberts Gwyddorau Eigion

£40.00 

Mr Dafydd Owen GEaCh

£15.00

Mr Gwyn Williams Llyfrgell ac Archifau

Mai 2018

£170.00

Mrs Steph Barbaresi Gwasanaethau Myfyrwyr

£40.00 

Dr Hefin Gwilym Gwyddorau Cymdeithas

£15.00

Mrs Margaret Williams Gwasanaethau TG

Ebrill 2018

£175.00

Ms Nia Wyn Parry Cyllid

£40.00 

Miss Lois Roberts Canolfan Bedwyr

£15.00

Mr John T Williams GEaCh

Mawrth 2018

£180.00

Ms Elaine Pritchard ELCOS

£40.00 

Ms Sara Closs-Davies Ysgol Busnes

£15.00

Mrs Bethan Pentith Seicoleg

Chwefror 2018

£180.00

Mr Dafydd Wyn Owen Diogelwch

£40.00 

Mr Samuel Wright Gwyddorau Biolegol

£15.00

Ms Jane Lee Coleg Gwyddorau Naturiol

Ionawr 2018

£185.00

Mr Gareth W Jones Iechyd a Diogelwch

£40.00 

Prof J Carl Hughes Seicoleg

£15.00

Mrs Sarah Stephens Cyllid

Diolch yn fawr i Gareth am roi ei wobr yn ôl i Dy Gobaith