Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2007

Rhagfyr 2007

£130.00

Anwen Evans      

Ysgol y Gyfraith

£25.00

Lynne M. Davies

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

£10.00

Morfydd W. Jones

Adran Gyllid

Tachwedd 2007

£130.00

Ms Eileen Price  

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

£25.00

Ms Elen Huws

Ysgol Addysg

£10.00

Mr. Richard A. Williams

Llyfrgell

Hydref 2007

£130.00 

Mr Ceris Ellis 

Crefftwr, Estadau

£25.00

Ms Meri Huws 

Dirprwy Is-Ganghellor

£10.00

Miss Emma Riches 

Adnoddau Dynol

Medi 2007

£130.00

Muriel Williams 

Staff Domestig

£25.00

Celia J. Huws 

Nyrsio

£10.00

Terry Owen 

Swyddog Diogelwch – Estadau

Awst 2007         

£130.00

Ms Pauline Langley 

Nyrsio

£25.00

Ms Avril Howel 

Neuadd Rathbone

£10.00

Mr. Liam Curtis Barton 

Llyfrgell

Gorffenaf 2007     

£130.00

Mrs Bethan Hamilton-Hine 

Ysgol Busnes

£25.00

Mrs Phyllis Parry 

Arlwyaeth

£10.00

Jane Owen 

Adran Gyllid

Mehefin 2007    

£130.00

Howard Wyn Jones

Gwasanaethau TG

£25.00

Ann Linda Dawson

Ymestyn yn Uwch,  Ysgol Dysgu Gydol Oes

£10.00

Amanda Smith

Swyddog Marchnata a Recrwtio

Mai 2007

£130.00

Yr Athro Merfyn Jones

Is Ganghellor

£25.00

Mrs Dilys Wyn Williams

Ysgol Seicoleg

£10.00

Mrs Virginia Ann Bennett

Ysgol Nyrsio, Wrecsam

Ebrill 2007

£125.00

Sheila McCabe

Ysgol Seicoleg

£25.00

Ms Llio Wyn Richards

Marchnata

£10.00

Mrs Gwyneth Williams

Cymraeg

Mawrth 2007

£125.00

Mrs Olwen Hughes

Staff Domestig

£25.00

Mrs Elaine Edwards

Staff Domestig

£10.00

Mrs Gaynor Kennedy

Gwasanaethau TG

Chwefror 2007

£115.00

Mrs Eirian Wyn Conlon

Cymraeg i Oedolion, Yr Wyddgrug

£25.00

Miss Diane Moreland

Gwasanaethau TG

£10.00

Miss Jane A.M.Watson

Llyfrgell ac Archifau

Ionawr 2007

£100.00

Miss Sonia Owen

Swyddfa Gyllid

£15.00

Mr. Graham Ormondroyd

Biogyfansoddion

£10.00

Mrs Margaret Jones

Staff Domestig