Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2008

Rhagfyr 2008

£140.00

Mrs Anwen Evans

Ysgol y Gyfraith

£25.00

Mrs Dorothy Parry

Staff Domestig - Estadau

£10.00 

Miss Suzanne Barnes 

Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch

Tachwedd 2008

£140.00

Dr. Osian D. Rees  

Ysgol y Gyfraith

£25.00

Dr. Robert M. Brook

Ysgol yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol

£10.00 

Ms S. Eleri Hughes  

Canolfan Bedwyr

Hydref 2008

£140.00

Yr Athro Sian Hope 

Dirprwy Is-Ganghellor

£25.00

Ms Sara J, Scanlan 

Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

£10.00 

Mrs Julie Rushton 

Staff Domestig

Medi 2008

£140.00

Mrs Stephanie A. Horne

Gwasanaethau TG

£25.00

Ms Elinor Elis-Williams

Swyddog y Wasg

£10.00

Mrs Jean M. Thomas

Adran Gyllid

Awst 2008

£140.00

Mrs Gwenda Pritchard   

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

£25.00

Miss Paula Fleck

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

£10.00

Mr. Carl Shipton  

Swyddfa Cyllid

Gorffennaf 2008

£140.00

Mrs Helen Elis Jones

Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes

£25.00

Mr. Robert James Winter

Staff Domestig

£10.00

Mrs Julie Rushton

Staff Domestig

Mehefin 2008

£140.00

Mrs Angela V. Roberts

Llyfrgell

£25.00

Mrs Myfanwy Owen

Argraffdy Menai

£10.00

Mrs Margaret V. Roberts

Staff Domestig

Mai 2008

£140.00

Mrs Stephanie Barbaresi

Gwasanaethau Myfyrwyr

£25.00

Mr. Mike Wilson

Cynllunio

£10.00

Mrs Myfanwy Owen

Argraffdy Menai

Ebrill 2008

£170.00

Mrs L. Marian Pritchard

Teleffonydd

£25.00

Miss Nia W. Barton

Adran Gyllid

£10.00

Mrs Teresa Critchlow

Undeb y Myfyrwyr

Mawrth 2008

£130.00

Mrs Gwennan M. Jones

Porth Arloesi Prifysgol

£25.00

Mrs Kim Davies

Gyrfaoedd a Chyfleoedd

£10.00

Mr. Aled Williams

DDB, Peirianneg Electroniadd

Chwefror 2008

£135.00

Anthony M. Flint

Ystadau

£25.00

Stephen Brown

Ystadau

£10.00

Rosemary Robinson

Cysylltydd

Ionawr 2008

£135.00

Miss Ceri Knight

Arlwyaeth

£25.00

Mr. Stephen Jones

Cemeg

£10.00

Mrs Nerys A. Blackshaw

Ysgol Busnes