Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2009

Rhagfyr 2009

£135.00

Mrs. Muriel Williams   

Domestig

£25.00 

Miss. Cerian Llwyd

Canolfan Cymraeg

£10.00  

Mr. Howard Jones

Gwasanaethau TG

Tachwedd 2009

£140.00

Mrs. Suzanne Robinshaw

Ysgol Busnes Bangor

£25.00 

Mr. Maldwyn Jones

Diogelwch

£10.00  

Mrs. Carys Wyn Roberts

Recriwtio Myfyrwyr

Hydref 2009

£140.00

Mr. Maldwyn Jones  

Diogelwch

£25.00 

Mr. Hefin Gwilym

Gwyddorau Cymdeithas

£10.00  

Ms. Donna Pierz-Fennell  

Seicoleg

Medi 2009

£140.00

Mr. Thomas Giddings  

Gwasanaethau TG

£25.00 

Miss. Gillian Morgan

Ystadau

£10.00  

Miss. Siwan Hywel

Canolfan Cymraeg

Awst 2009

£140.00

Mrs. Linda Jones    

Humanities

£25.00 

Mrs. Phyllis Parry

Ystadau

£10.00  

Miss. Smanatha Butler

Gwasanaethau TG

Gorffennaf 2009

£140.00

Miss. Christine Roberts  

Gwasanaethau TG

£25.00 

Mrs. Mair Griffith

Arlwyo

£10.00  

Mr. Hefin Gwilym

Gwyddorau Cymdeithas

Mehefin 2009

£140.00

Miss Cerian Llwyd  

Canolfan Cymraeg

£25.00

Mr. Mike Montgomery     

Adran Gyllid      

£10.00 

Ms Elen Huws     

Addysg

Mai 2009

£140.00

Miss Janet Thomas   

Addysg

£25.00

Miss Melissa A.E. Jones

Llyfrgell       

£10.00 

Mrs Bethan Nicol

Llyfrgell

Ebrill 2009

£140.00

Dr. Simon P. Neill   

Gwyddorau Eigion

£25.00

Mrs Margaret Egan

Addysg       

£10.00 

Mrs Ann Dawson   

Ymestyn yn Uwch

Mawrth 2009

£140.00

Ms Heidi E.R. Williams 

Estadau

£25.00

Dr. John A. Parkinson

Seicoleg    

£10.00 

Mrs Carol A. Winter    

Staff Domestig - Estadau

Chwefror 2009

£140.00

Mrs Rhiannon Rowlands

Uned Dyslecsia

£25.00

Mr. Christopher Maclean 

Swyddog Diogelwch – Estadau

£10.00 

Mr. Iwan W. Williams 

Gwasanaethau TG

Ionawr 2009

£145.00

Mrs Virginia Bennett 

Nyrsio

£25.00

Mr. Joe Patton   

Ymarferwr Iechyd Galwedigaetho

£10.00 

Miss Melissa Jones

Llyfrgell