Croeso

Mae Pwyllgor Gweithredu’r Brifysgol wedi dewis Tŷ Gobaith fel Elusen y Brifysgol a’r gobaith yw y bydd y staff a’r myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd i godi arian trwy gyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau noddedig.

Diweddariad Mai 2016 : Cododd staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor £2,597.56 yn 2015, ac mae’r cyfanswm ers 2003 yn £41,781.29.

Mae Tŷ Gobaith yn elusen gofrestredig. Mae costau rhedeg blynyddol y ddwy hosbis oddeutu £3 miliwn yr un. Maent yn derbyn grantiau bach gan y PCT lleol ond mae 95% o'r arian sydd ei angen yn cael ei roi gan y cyhoedd.

Mae Hope House yn Shropshire a Thŷ Gobaith yng Ngogledd Cymru yn darparu gofal nyrsio arbenigol a chefnogaeth i blant gydag amodau mor ddifrifol na ddisgwylir iddynt gyrraedd oedolyn. Mae ein timau ymroddedig hefyd yn cefnogi'r teulu cyfan o gael diagnosis, trwy gydol oes y plentyn a thu hwnt. Mae ein gofal a chymorth o safon uchel yn cynnwys arosiadau yn Hope House a Thŷ Gobaith, gwasanaethau profedigaeth a chynghori, gofal cartref, cefnogaeth i frodyr a chwiorydd a thîm gwaith cymdeithasol. Fel elusen gofrestredig, mae angen i Hope House a Thŷ Gobaith godi £6 miliwn bob blwyddyn. Mae hynny dros £100,000 bob wythnos i sicrhau eu bod yn gallu parhau i fod yno ar gyfer yr holl blant a theuluoedd sydd angen cefnogaeth yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, Swydd Gaer a Shropshire.

www.hopehouse.org.uk