Ffurflen Cofrestru

Gan fod y Brifysgol yn parhau i gefnogi Ty Gobaith, hoffem eich gwahodd i ymuno â Loteri Ty Gobaith. Bydd hyn yn eich galluogi i gefnogi eu gwaith a chael siawns o ennill gwobr ariannol yr un pryd.

Mae'n hawdd ymuno - y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho a cwbwlhau y ffurflen cofrestru a'i dychwelyd at Adran Gyflogres, Adran Gyllid.

Ffurflen Cofrestru - MS Word

Ffurflen Cofrestru - PDF

Mae'n costio £1 y tro i gymryd rhan a thynnir hwnnw o'ch cyflog bob mis. Eich rhif staff fydd eich rhif loteri a bydd yn mynd i'r loteri ar ddiwrnod olaf pob mis. Os enillwch un o'r tair gwobr rhoddir gwybod i chi.

Bydd y wobr gyntaf yn dibynnu ar faint ohonoch fydd yn ymuno. Er enghraifft, pe bai 1,000 o staff yn ymuno â'r loteri, yna bydd y wobr gyntaf yn £400, yr ail wobr yn £50 a'r drydedd wobr yn £25. Bydd y swm sy'n weddill yn mynd i Ty Gobaith bob mis. Dewisir y rhifau ar hap gan gyfrifiadur.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Emma Riches ar est 3847 neu e-bost: e.riches@bangor.ac.uk

Cefnogwch yr achos teilwng hwn os gwelwch yn dda a phob lwc.