Diolch

Diolch yn fawr iawn i'r holl staff a myfyrwyr am eu rhoddion - rydym yn gwerthfawrogi'n fawr pob ceiniog, DIOLCH YN FAWR