Enillwyr Loteri 2019

Diolch yn fawr i bawb a fu'n ddigon caredig i helpu ni godi arian drwy'r loteri staff. Rhwng Awst 2008 a gynnar yn 2017 rydym wedi llwyddo codi'r dros £28,000, gadewch i ni godi mwy o bres.

 

Ymunwch rŵan - Dydi o ddim yn rhy hwyr i ymuno - y mwy sy'n ymuno, y mwy rhydent yn ennill!

 

Hydref 2019

£170.00

Miss Yvonne Johnson GEaCh: Diogelwch

£40.00 

Mrs Rhian Gardiner Coleg Gwyddorau Dynol

£15.00

Miss Wendy Williams Gwasanaethau Corfforaethol: Sicrhau Ansawdd a Dilysu

Medi 2019

£170.00

Mr David Ellams Ysgol Busnes Bangor

£40.00 

Mr Iwan Jones GEaCh

£15.00

Mrs Jan Roberts Gwasanaethau Myfyrwyr

Awst 2019

£175.00

Mrs Beverly Y Jones Cynllunio a Data Myfyrwyr

£40.00 

Mrs Eifiona Wood Ysgol Gwyddorau Iechyd

£15.00

Dr Simon Neill Ysgol Gwyddorau Eigion

Gorffennaf 2019

£175.00

Mr Robert Williams GEaCh: Diogelwch

£40.00 

Mrs Bethan Jones Puw GEaCh: Glanhau

£15.00

Mr Iolo Price Gwasanaethau TG

Mehefin 2019

£170.00

Mrs Dilys W Williams Coleg Gwyddorau Dynol

£40.00 

Mr Paul Maclean GEaCh: Diogelwch

£15.00

Miss Tracy Williams Gwasanaethau Masnachol: Arlwyo

Mai 2019

£170.00

Mr Gwyn Williams Llyfrgell ac Archifau

£40.00 

Mrs Gwenda Blackmore Gwasanaethau Myfyrwyr: Cefnogi Myfyrwyr

£15.00

Dr Roger Giddings YCaPE

Ebrill 2019

£170.00

Ms Nia Wyn Roberts Canolfan Bedwyr

£40.00 

Mrs Llio Gwynfor Pontio

£15.00

Mrs Sian Jones Gwasanaethau Myfyrwyr

Mawrth 2019

£170.00

Mrs Margaret Roberts GEaCh

£40.00 

Mrs Karen Parry Cyllid

£15.00

Mrs Kim Davies Gwasanaethau Myfyrwyr: Sgiliau a Chyflogadwyedd

Chwefror 2019

£170.00

Miss Christine Roberts Gwasanaethau Myfyrwyr: Gwasanaeth Anabledd

£40.00 

Mrs Morfydd Jones Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil

£15.00

Mrs Steph Barbaresi Gwasanaethau Myfyrwyr

Ionawr 2019

£170.00

Mrs Tina Usherwood Gwasanaethau Myfyrwyr: Gwasanaeth Cwnsela

£40.00 

Mr Alan Owen Gwasanaethau Masnachol: Chwaraeon

£15.00

Ms Christina Wood Gwasanaethau TG

 

Enillwyr Loteri 2018

Enillwyr Loteri 2017

Enillwyr Loteri 2016

Enillwyr Loteri 2015

Enillwyr Loteri 2014

Enillwyr Loteri 2013

Enillwyr Loteri 2012

Enillwyr Loteri 2011

Enillwyr Loteri 2010

Enillwyr Loteri 2009

Enillwyr Loteri 2008

Enillwyr Loteri 2007