Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillwyr Loteri 2020

Diolch yn fawr i bawb a fu'n ddigon caredig i helpu ni godi arian drwy'r loteri staff. Ers i'r loteri gychwyn yn 2007 a diwedd 2019 rydym wedi llwyddo codi dros £35,000, gadewch i ni godi mwy o bres.

Ymunwch rŵan - Dydi o ddim yn rhy hwyr i ymuno - y mwy sy'n ymuno, y mwy rhydent yn ennill!

 

Chwefror 2020

£170.00

Mrs Mair Griffith Gwasanaethau Masnachol: Arlwyo

£40.00 

Mr Iwan Williams Gwasanaethau TG

£15.00

Mrs Bethan W Jones Gwasanaethau TG

Ionawr 2020

£170.00

Dr Zengbo Wang Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

£40.00 

Dr Ifor Gruffydd Cymraeg i Oedolion

£15.00

Mrs Susannah Neill Gwasanaethau TG

 

Enillwyr Loteri 2019

Enillwyr Loteri 2018

Enillwyr Loteri 2017

Enillwyr Loteri 2016

Enillwyr Loteri 2015

Enillwyr Loteri 2014

Enillwyr Loteri 2013

Enillwyr Loteri 2012

Enillwyr Loteri 2011

Enillwyr Loteri 2010

Enillwyr Loteri 2009

Enillwyr Loteri 2008

Enillwyr Loteri 2007