Cysylltu â’r Swyddfa

Miss Bethan Nelson
Cynorthwyydd Personol i'r Is-Ganghellor
Ffôn: 01248 382001
E-bost: b.nelson@bangor.ac.uk

Ms Medwen Hughes
Swyddog Uwch Clerigol i'r Is-Ganghellor
Ffôn: 01248 388408
E-bost: m.e.hughes@bangor.ac.uk

Cyfeiriad post
Swyddfa’r Is-Ganghellor
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG