Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Mwy o wybodaeth..

  • Ewch i'n gwefan Cyllid Myfyrwyr am wybodaeth ynglŷn a chyllid, ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Cyllid Myfyrwyr

Myfyrwyr Cartref/Undeb Ewropeaidd

Fel myfyriwr israddedig llawn-amser, bydd gennych ddau brif gost:

  • Eich ffioedd dysgu
  • Eich costau byw

Y newyddion da yw y gellwch gael cymorth ar gyfer y ddau gan fod amrywiaeth eang o gymorth ariannol ar gael ym Mangor.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Cofiwch fod Prifysgol Bangor hefyd yn cynnig Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau er mwyn darparu cymorth bellach i fyfyrwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd.

Cewch fwy o wybodaeth am ariannu eich cyfnod yn y Brifysgol ar ein gwefan Cyllid Myfyrwyr.