Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Croeso i’r Diwrnod Agored

Am flas o fywyd yn y Brifysgol, edrychwch ar ein Diwrnod Agored Rhithwir – ond i ddod i adnabod Bangor yn iawn, ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored!

Prifysgol a llawer iawn mwy...

Cafodd Prifysgol Bangor ei sefydlu yn 1884, sy’n ei gwneud yn un o’r Prifysgolion hynaf ac urddasol ym Mhrydain. Mae gennym dros 11,000 o fyfyrwyr a dros 650 o staff addysgu.

Mae maint Bangor yn golygu ei fod yn hawdd dod i adnabod pobl ac mae ein myfyrwyr yn ymgynefino yn gyflym. Mae’r mwyafrif o fyfyrwyr yn dewis astudio yma oherwydd maint bychan a natur gyfeillgar y Brifysgol a’r dref.

Darganfyddwch fwy am ein lleoliad, ein campws ac adnoddau a’r cyfleusterau chwaraeon a’r bywyd cymdeithasol sy’n eich disgwyl ym Mangor.

Pam dewis Bangor?

Sefydliad hanesyddol â chryfder academaidd

Sefydlwyd Prifysgol Bangor yn 1884, a chaiff ei chydnabod am yr addysgu a'r ymchwil o safon fyd-eang a wneir yma. Mae'r Brifysgol wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y  Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon.

Safon uchel o foddhad myfyrwyr

Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (ACM) mae Bangor ymsyg y 10 prifysgol uchaf yn y DU o ran boddhad myfyrwyr. Mae hyn yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr.

Y Gymraeg ym Mangor...

Mae’r Gymraeg yn rhan gwbl naturiol o fywyd ym Mangor. Gall fyfyrwyr astudio a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Prifysgol Bangor sy’n cynnig y mwyaf o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bwrlwm anhygoel o ran bywyd cymdeithasol a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg ym Mangor.

Adnoddau a Chyfleusterau Modern

Wedi buddsoddiadau o filiynau o bunnoedd, mae Pontio – canolfan y Celfyddydau ac a Arloesi yn ogystal â phentref myfyrwyr Santes Fair efo 600 o ystafelloedd yn ddatblygiadau newydd cyffrous.

Sicrwydd Llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf

Mae Bangor yn sicrhau llety i holl israddedigion blwyddyn gyntaf sengl sy’n ymgeisio o fewn yr adegau priodol. Mae’r neuaddau i gyd yn hunan-arlwyol ac wedi eu lleoli yn gyfleus i holl adeiladau’r Brifysgol a’r ddinas. Mae Neuadd John Morris Jones yn boblogaidd iawn gyda myfyrwyr Cymraeg a’r rhai sy’n dysgu’r iaith.

Ardal brydferth, glan a diogel i fyw ynddi

Mantais fawr i fyfyrwyr yw’r ffaith fod Bangor yn un o’r ardaloedd prydferthaf ym Mhrydain. Mae’r golygfeydd lleol yn anhygoel ac mae’r safon byw yn uchel – sy’n gwneud Bangor yn le gwych i astudio.

Cyflwyniad i Fangor

Gwyliwch y fideo i wybod mwy am y Brifysgol, dinas Bangor a’r ardal leol.