Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Chwaraeon a Bywyd Cymdeithasol

Lleoliad gwych ac awyrgylch gyfeillgar

Mae maint Bangor yn golygu ei bod yn hawdd i ddod i adnabod pobl, ac mae ein myfyrwyr yn ymgynefino yn gyflym.

Dinas fechan yw Bangor a gellir cerdded yn hwylus i’r rhan fwyaf o adeiladau’r brifysgol o’r neuaddau preswyl. Ceir cymysg o siopau bychain a chenedlaethol yma. Mae Bangor yn cael ei hadnabod fel un o’r llefydd gorau ym Mhrydain i astudio gan amrywiaeth o adolygiadau myfyrwyr.

Undeb y Myfyrwyr

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor. Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

I gael y gorau o’ch amser yn y Brifysgol, cewch eich annog i gymryd rhan yn yr amrywiaeth eang o weithgareddau a gynigir, gan ei fod yn ffordd ddelfrydol i gyfarfod pobl newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd. Mantais fawr ym Mangor yw bod aelodaeth am ddim i fyfyrwyr o glybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr, sy’n sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu cymryd rhan yn yr amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau sydd ar gael.

Adloniant a Bywyd Cymdeithasol

Mae clwb nos Academi yn ganolbwynt i lawer iawn o’r adloniant gyda’r nos. Yn ogystal â chlwb nos, mae gan Academi ddau far, caffi a siop. Mae’r ffefrynnau rheolaidd yn Academi yn cynnwys Clwb Cymru, sy’n cael ei drefnu bob pythefnos gan UMCB. Gydag awyrgylch hwyliog a themâu gwirion o bryd i’w gilydd, mae’r noson yma’n un boblogaidd iawn.

Man cyfarfod poblogaidd arall yw Bar Uno ar Safle Ffriddoedd.

Mae Canolfan Pontio yn cynnig rhaglen gyffrous o fyd y celfyddydau ac adloniant. Yno mae Undeb y Myfyrwyr yn ogystal â theatr, sinema, darlithfeydd, mannau arddangos, bar a chaffi.

Clybiau a Chymdeithasau

Mae eich cyfnod yn y brifysgol yn amser delfrydol i chi roi tro ar rywbeth newydd neu ymuno â phobl sy’n rhannu’r un diddordebau a hobïau â chi. Gyda dros 150 o glybiau a chymdeithasau i gyd yn cynnig aelodaeth am ddim, rydych yn siwr o ddarganfod rhywbeth sy’n mynd â’ch bryd. Edrychwch beth sydd ar gael...

Cyfleusterau Chwaraeon ar y Campws

Mae Canolfan Brailsford, canolfan chwaraeon y Brifysgol wedi ei leoli ar brif safle llety’r Brifysgol yn Ffriddoedd. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys dau neuadd chwaraeon, dôm chwaraeon, ysgafell codi pwysau ac ystafell cardio fasgwlar, neuadd gymnasteg, wal ddringo a chyfleusterau ar gyfer amryw o weithgareddau ffitrwydd.

Mae cyfleusterau tu-allan yn cynnwys caeau pêl droed,

Outdoor facilities include grass pitches for football, rugby and American football, a floodlit synthetic pitch for hockey games and training, a shared athletics track and multi-purpose facilites for tennis, five-a-side football and netball.

Safle delfrydol ar gyfer chwaraeon

Wedi ei lleoli rhwng mynyddoedd Eryri a’r mor, mae Bangor yn leoliad gwych ar gyfer chwaraeon yn enwedig gweithgareddau awyr agored. Mae gan y Brifysgol gyfleusterau chwaraeon gwych ac mae miliynau o bunnoedd wedi ei fuddsoddi yn ddiweddar i’r maes hwn. Dewch i wybod mwy am beth sydd ar gael o ran chwaraeon...

Fideo – Cyfleusterau Chwaraeon

Canolfan Brailsford – Canolfan Chwaraeon Prifysgol Bangor