Cefnogaeth, Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Ym Mangor, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ofalu am ein myfyrwyr a’u cefnogi. Adlwyrchir hyn yn y ffaith bod Bangor ymysg y prifysgolion gorau am gefnogaeth i fyfyrwyr (Times Higher Education). Gan ddechrau yn ystod yr Wythnos Groeso, cewch gymaint o help a chefnogaeth â phosib gyda materion iechyd a lles yn ogystal â’ch gwaith academaidd.

Peer Guides

Mae’r cynllun arweinwyr cyfoed a’r cynllun tiwtoriaid personol yn golygu y bydd gennych bob amser fyfyriwr arall neu aelod o’r staff academaidd i droi atynt, ac mae’r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu gwasanaeth cefnogi proffesiynol i fyfyrwyr. Mae’r gwasanaethau sydd ar gael yn cynnwys cyngor ariannol, cefnogaeth lles, sgiliau astudio, uned dyslecsia a chwnsela.

Mae hefyd Tîm Anabledd yma i gynnig cyngor ac arweiniad am nifer o faterion cysylltiedig ag anabledd.

Ewch i wefan Gwasanaethau Myfyrwyr i weld yr ystod eang o gefnogaeth sydd yn cael ei gynnig.

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor hefyd wedi ei llunio i wella rhagolygon gyrfa ein myfyrwyr yn syth ac yn y tymor hwy.

Gweithio tra’n astudio

Mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cymorth i fyfyrwyr sy’n chwilio am waith tra maent yn astudio ac wedi hynny.

Y JobZone yw biwro cyflogaeth myfyrwyr y brifysgol; rydym yn hysbysebu’r cyfleoedd canlynol:

  • Swyddi i raddedigion, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
  • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a dros dro
  • Profiad gwaith / interniaethau
  • Cyfleoedd i wirfoddoli
  • Cyfleoedd GO Wales

I weld y cyfleoedd hyn, mae’n rhaid i chi gofrestru gyda’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd.

Fideo Cefnogi ein Myfyrwyr