Beth ydy'r Wythnos Groeso?

Mae'r Wythnos Groeso yn wythnos brysur sy'n llawn bwrlwm! Dyma eich wythnos gyntaf yn y Brifysgol ac mae'n gyfle i fyfyrwyr newydd ymgartrefu, dod i adnabod Bangor, cyfarfod ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.

Nid oes darlithoedd ffurfiol yn ystod yr Wythnos Groeso felly mae digon o gyfleoedd i chi gymdeithasu.

Beth sy'n bwysig yn ystod yr wythnos?

Mae'n rhaid i fyfyrwyr newydd gofrestru'n ffurfiol gyda'r Brifysgol a chewch eich gwahodd i wneud hyn ar-lein cyn dechrau eich cwrs.

Yn ystod yr Wythnos Groeso, cewch eich croesawu'n ffurfiol i'r Brifysgol gan yr Is-Ganghellor, dewis eich modiwlau a chyfarfod eich tiwtoriaid a darlithwyr.

Beth arall sy'n digwydd?

Mae llu o weithgareddau cymdeithasol i'ch diddanu. Bydd eich Ysgol Academaidd ac Undeb y Myfyrwyr yn trefnu digwyddiadau yn ystod yr wythnos a bydd Arweinwyr Cyfoed (myfyrwyr yr ail a drydedd flwyddyn) o gwmpas i'ch helpu.

Wythnos Groeso 2020

Cyhoeddir gwybodaeth am Wythnos Groeso 2020 ar y wefan yma fis Awst 2020. Yn y cyfamser, gwyliwch ein fideos i weld beth sydd gennym wedi ei gynllunio ar eich cyfer.