Wythnos Groeso

Mae'r Wythnos Groeso yn gyfle i chi gael blas go iawn ar yr hyn sydd o'ch blaen fel myfyriwr ym Mangor ac yn gyfle gwych i wneud ffrindiau am byth. Mae'n gyfle i chi gyfarfod myfyrwyr eraill, cymdeithasu, ymuno â chlybiau a chymdeithasau a dod i adnabod y Brifysgol a'r ardal.

Bydd eich calendr cymdeithasol yn llawn dop am yr wythnos!

Pethau Pwysig...

Mae'n rhaid i bob myfyriwr newydd gofrestru yn swyddogol efo'r Brifysgol a byddwch yn cael gwahoddiad i wneud hynny ar-lein cyn i chi gychwyn eich cwrs.

Cewch groeso swyddogol i'r Brifysgol gan yr Is-Ganghellor, cewch ddewis modiwlau ac ymaelodi ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yn ogystal â chyfarfod eich tiwtor a'ch darlithwyr yn eich adran.

Yr Hwyl...

Bydd hefyd wythnos gyfan o weithgareddau cymdeithasol yn cynnwys gigs, nosweithiau arbennig a theithiau. Bydd eich adran ac Undeb y Myfyrwyr yn trefnu gwahanol weithgareddau bob dydd.

Wythnos Groeso 2019

Bydd gwybodaeth am Wythnos Groeso 2019 yn fyw ar y wefan yma fis Awst 2019. Yn y cyfamser, gwyliwch ein fideos am syniad o beth i'w ddisgwyl...