Gwybodaeth amdanom ni

Croeso i dudalen busnes Prifysgol Bangor. Yma fe gewch wybodaeth am yr amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd yna i fusnesau a chyflogwyr ym Mhrifysgol Bangor. Dyma rai ohonynt:

Mae Prifysgol Bangor yn brifysgol sy’n rhoi pwyslais ar ymchwil, ac mae'n datblygu enw da'n rhyngwladol am ei gwaith addysgu ac ymchwil, yn ogystal â chenhadaeth gref i weithio gyda byd busnes. Mae gan y sefydliad brofiad cadarn o roi cefnogaeth ragorol i fusnesau ac mae wedi ennill gwobrau yn y maes hwn. Mae’n canolbwyntio ar ysbrydoli arloesi, gwella perfformiad a hyrwyddo cynaliadwyedd.

Mewn llawer achos, trwy weithio gyda Phrifysgol Bangor byddwch yn medru cael cefnogaeth ariannol a fydd yn ein galluogi i ymroi'n llwyr i'r hyn sydd angen ei wneud. Bydd y wefan hon yn eich helpu i wneud hyn.