Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Tudur Williams

Cyfeiriad e-bost: t.t.williams@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388492

Cyllid ar gyfer Lleoliadau a Phrojectau

Drwy weithio gyda Phrifysgol Bangor mae'n bosibl cael mynediad at arian i gefnogi lleoliadau a phrojectau er mwyn gwneud ymchwil ar y cyd, trosglwyddo gwybodaeth a datrys problemau busnes. Isod ceir rhestr o rai o'r rhaglenni sydd ar gael, ond cofiwch, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich gofynion unigol.

Isod, ceir rhestr o rai o'r rhaglenni hyn. Ond cofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich anghenion unigol.

http://money.southwales.ac.uk/media/files/photos/KESS-new-resized__.jpg

Mae ysgoloriaethau KESS (Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth) yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (graddau Meistr a PhD trwy ymchwil) gyda phartneriaid busnes allanol.

http://www.ktponline.org.uk/assets/ktp_logo_main_grey.gif

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn hwyluso'r gwaith o drosglwyddo gwybodaeth ac arbenigedd academaidd i brojectau busnes go iawn er mwyn gwella perfformiad a phroffidioldeb. Gall KTP redeg o 3-36 mis, a chynnwys penodi myfyriwr sydd newydd raddio i gyflawni’r project.