Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Alix Charnley

Cyfeiriad e-bost: a.charnley@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 382 645

Recriwtio a Datblygu Myfyrwyr a Graddedigion

A ydych eisiau recriwtio staff? Dewch i wybod mwy am fyfyrwyr a graddedigion y brifysgol hon sydd wedi datblygu amrywiaeth o sgiliau trwy ddatblygiad proffesiynol a phersonol a hyfforddiant cynhwysfawr mewn sgiliau cyflogadwyedd, ochr yn ochr â'u hastudiaethau academaidd. Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddiwallu eich anghenion recriwtio wrth i'ch busnes dyfu a ffynnu.

Neu efallai y byddwch eisiau cyfrannu at un o'r rhaglenni cyflogadwyedd a rhannu eich arbenigedd er budd graddedigion y dyfodol. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion recriwtio.

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yn cydnabod gweithgareddau allgyrsiol myfyrwyr ac yn cydweithio ag asiantaethau mewnol ac allanol i gynnig rhaglen o ddatblygiad proffesiynol a phersonol a chyngor am reoli gyrfa.

Amcan y project B-Fentrus yw helpu myfyrwyr a graddedigion i fod yn fwy mentrus trwy gynnal gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau sy'n cynnwys amrywiaeth o bartneriaid allanol. Mae Byddwch Fentrus hefyd yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd eisiau dechrau eu busnes eu hunain.

Biwro cyflogaeth Prifysgol Bangor i fyfyrwyr a graddedigion yw Rhagolygon Bangor. Mae Rhagolygon Bangor yn cynorthwyo cwmnïau a sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i recriwtio myfyrwyr a graddedigion medrus i swyddi dros dro, rhan-amser, llawn-amser, tymhorol neu achlysurol.

 

Cyllidir cynllun Cyflawni drwy Brofiad Gwaith GO Wales yn rhannol gan yr UE a Llywodraeth Cymru i gefnogi myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau i gael profiad gwaith er mwyn meithrin a mireinio eu sgiliau cyflogadwyedd. Rydym yn chwilio am gyflogwyr sy'n gallu cynnig profiad gwaith hyblyg wedi ei deilwra i fyfyrwyr.