Darlithoedd i ddod

Cysylltwch â Ni

Nerys Hague
nerys.hague@bangor.ac.uk
01248 382258

Rhaglen 2016-2017

Lawrlwythwch y rhaglen Darlithoedd Cyhoeddus ar Iechyd a Lles, Cyfres VII

Gwrando eto

Darlithoedd Cyhoeddus ar Iechyd a Lles, Cyfres

Am y gyfres

Rhoddai’r darlithoedd hyn wedi eu threfnu gan Prifysgol Bangor, Grŵp Llandrillo Menai, a Iechyd Cyhoeddus Cymru, cyfle i roi sylw i amrediad eang o destunau (e.e. rheoli straen, maeth i blant a rheoli clefydau cronig) gerbron cynulleidfa o nid yn unig weithwyr yn y sector iechyd ond y cyhoedd yn gyffredinol hefyd.

Gwrando Eto: Cyfres Darlithoedd Iechyd a Lles

Ydych chi wedi colli un o'n sesiynau? Ydych chi eisiau ei glywed eto?

Cyflwyniad wedi cael eu hychwanegu pan fyddant ar gael.