Cyswllt Allweddol

Enw cyswllt: Lowri Owen

Cyfeiriad e-bost: Lowri.owen@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388424

Cymorth Arloesi a Menter

A ydych yn unigolyn neu'n gwmni sydd eisiau bod yn fwy cynhyrchiol neu gystadleuol? Gall Prifysgol Bangor gynnig yr amgylchedd, y digwyddiadau a'r gweithgareddau i annog ffyrdd newydd o feddwl, dulliau newydd a phrosesau newydd sy'n meithrin agwedd ac ymddygiad sy'n arwain at arloesi. Gallwn hefyd gefnogi gweithgarwch entrepreneuraidd sy'n arwain at ddechrau busnes newydd ac wedi hynny a darparu amgylchedd cydweithredol lle gall busnesau ffynnu.

Isod ceir rhestr o rai o'r cyfleusterau a'r gweithgareddau sydd ar gael. Ond cofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni i drafod eich anghenion unigol.

Amcan y project B-Fentrus yw helpu myfyrwyr a graddedigion i fod yn fwy mentrus trwy gynnal gweithgareddau, gweithdai a digwyddiadau sy'n cynnwys amrywiaeth o bartneriaid allanol.

Mae Byddwch Fentrus hefyd yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd eisiau dechrau eu busnes eu hunain.

Enw Cyswllt: Lowri Owen
Cyfeiriad ebost: Lowri.owen@bangor.ac.uk
Rhif Ffon: 01248 388424

Pontio

Mae Arloesi Pontio yn rhan o'r ganolfan celfyddydau ac arloesi eiconig newydd y brifysgol ac mae'n borthal newydd pwysig i'r gymuned fusnes gael mynediad at yr arbenigedd a’r cyfleusterau sydd ar gael yn y brifysgol.

Yn arbennig, bydd y man arloesi yn Pontio yn cynnig cymysgedd unigryw o gyfleusterau a sgiliau wedi eu cynllunio i annog cwmnïau i ddatblygu syniadau newydd a'u marchnata.

Enw Cyswllt: Sara Roberts
Cyfeiriad ebost: sara.l.roberts@bangor.ac.uk
Rhif Ffon: 01248 382820