Cysylltiadau

Enw Cylch gwaith E-bost Ffôn
Bryn Jones Cyfleusterau a Rhwydweithiau Busnes 01248 383887
Katie Thomas Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus 01248 388575
Tudur Williams Cyllid ar gyfer Lleoliadau a Phrojectau 01248 388492
Dr Trefor Wyn Jones Mynediad at Arbenigedd a Gwybodaeth 01248 382754
Alix Charnley Recriwtio a Datblygu Myfyrwyr a Graddedigion 01248 382645
Lowri Owen Cymorth Arloesi a Menter 01248 388424
Gareth Mayhead Masnacheiddio ac Ymgynghori 01248 388847