Cysylltiadau

Enw Cylch gwaith E-bost Ffôn
Bryn Jones Cyfleusterau a Rhwydweithiau Busnes 01248 383887
Katie Thomas Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus 01248 388575
Tudur Williams Cyllid ar gyfer Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ar y cyd 01248 388492
Tudur Williams Arbenigedd a Gwybodaeth Arbenigol 01248 388492
Alix Charnley Interniaethau a lleoliadau Myfyrwyr mewn Busnes a Menter 01248 382645
Gareth Mayhead Ymgynghoriaeth, Gwasanaethau Masnacheiddio ac Eiddo Deallusol 01248 388847