Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fideos

I gael blas o fywyd myfyrwyr Cymraeg ym Mangor, gwyliwch y fideos canlynol:

Astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor

Cyflwyniad gan rai o staff a chyn fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

Proffil: Branwen Roberts

Mae Branwen Roberts sy'n astudio Cymraeg ym Mangor, yn wreiddiol o Bontypridd. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones. Yma mae hi'n sôn am ei bywyd fel myfyrwraig ym Mangor.

Proffil: Liam Evans

Mae Liam Evans sydd yn wreiddiol o Hen Golwyn yn astudio BA Cymraeg a Hanes. Cafodd Liam Interniaeth efo'r Brifsysgol, a buodd yn trefnu y Ffair Swyddi Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil: Nia Hâf

Mae Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

Proffil: Gwen Alaw Williams

Mae Gwen sy'n wreiddiol o Lanberis, yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Graddio

Dyma rai o'n graddedigion wedi'u ffilmio gan Gymdeithas Ffilm Myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Proffil: Lowri Mererid, Cymraeg

Mae Lowri o Fotwnnog yn graddio gyda gradd ddosbarth cyntaf mewn Cymraeg.

Proffil: Elen Hughes

Mae Elen yn astudio cwrs BA Cymraeg/ Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor, ac yn byw yn Neuadd John Morris Jones ym Mangor.

Proffil: Caryl Bryn

Mae Caryl Bryn sy'n wreiddiol o Amlwch yn astudio Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor, ac yn byw yn Neuadd JMJ.

Dathlu canlyniadau gorau yn ei flwyddyn

Graddiodd Siôn Hughes, 21, o Fethel, Caernarfon gyda BA Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg. Enillodd Siôn Wobr Syr John Morris Jones a’i dyfernir i’r myfyriwr(wyr) a gafodd y canlyniadau gorau yn yr arholiadau gradd.

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau, adnoddau, llety a'n lleoliad.

Prifysgol Bangor yn ennill gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Profiadau ein Myfyrwyr

Ein myfyrwyr yn rhannu eu profiadau am y lleoliad, yr addysg a’r bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor

Mae lleoliad Prifysgol Bangor yn ddelfrydol ar gyfer bob math o chwaraeon awyr agored. Dyma Seren Evans, sydd wedi cael ysgoloriaeth gan Rygbi Gogledd Cymru i wneud PhD ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y cyfleusterau a chyfleoedd yma.

Adnoddau Dysgu Prifysgol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil..

Clybiau a Chymdeithasau

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael felly rydych yn siwr o ddod o hyd i rhywbeth sydd at eich dant. Mae aelodaeth i’r holl glybiau a chymdeithasau nawr yn rhad ac am ddim felly does dim rheswm i beidio ymaelodi!

Neuadd John Morris-Jones (JMJ)

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Wythnos Groeso

Dyma gip olwg i chi o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ystod yr wythnos gyntaf o’ch bywyd prifysgol.

Graddio

Gwyliwch uchafbwyntiau seremoniau graddio 2018.