Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Eich gyrfa

Mae'n anodd meddwl am gyfnod mwy cyffrous, o safbwynt y farchnad waith, i raddedigion ym meddu ar gymhwyster da yn y Gymraeg. Gyda'r galw statudol ar ddisgyblion ysgol ledled Cymru i astudio'r Gymraeg hyd nes eu bod yn 16 oed, mae gwir alw am athrawon, cynradd ac uwchradd, gyda chymwysterau da yn y pwnc. Yn draddodiadol hefyd fe aeth amryw o'n graddedigion ymlaen, ar ôl cyfnod o ymchwilio ar gyfer gradd uwch, i ddysgu mewn colegau a phrifysgolion.
Ond fe gynyddodd y dewisiadau ar gyfer graddedigion Cymraeg yn arw oddi ar ddechrau'r 1980au pan sefydlwyd S4C, ac fe aeth amryw o'n cyn-fyfyrwyr i weithio fel ymchwilwyr, cynhyrchwyr a chyflwynwyr teledu a radio.  Mae rhai o enwau mwyaf cyfarwydd y cyfryngau Cymraeg yn gyn-fyfyrwyr o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

Y Cyfryngau

Aeth eraill yn olygyddion sgriptiau gyda Pobol y Cwm neu’n Gomisiynwyr gyda S4C.  Aeth eraill i weithio at gylchgronau fel Golwg a Barn, eraill i gyfieithu, golygu gyda gweisg fel y Lolfa, Gwasg Gomer a Chyngor Llyfrau Cymru sy’n cael ei arwain gan un o gyn-fyfyrwraig yr Ysgol , ac i fyd gweinyddu.

Polisi

Un o oblygiadau sefydlu Bwrdd yr Iaith fu dwyn rheidrwydd cyfreithiol ar gwmnïau cyhoeddus ac awdurdodau lleol i baratoi cynlluniau iaith, a chyflogwyd amryw o'n cyn-fyfywyr yn ddiweddar i weinyddu'r gwahanol gynlluniau iaith hyn.

Gwasanaethau Cyfieithu

Un o ganlyniadau sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd a'r Gymraeg wrth galon y corff newydd fu cynyddu'r galw am gyfieithwyr, golygyddion a phrawfddarllenwyr gyda safon uchel o Gymraeg.  Yn wir, mae presenoldeb cyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn amlwg iawn yng ngweinyddiaeth a gwleidyddiaeth y Cynulliad yng Nghaerdydd: mae Pennaeth y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi Seneddol, Mair Parry Jones, yn gyn-fyfyrwraig o Fangor ac felly hefyd Lywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, a enillodd radd gyntaf a hefyd ddoethuriaeth ym Mangor.

A mwy ...

Mae amryw o'n graddedigion wedi gwneud eu marc fel actorion ar y llwyfan a'r teledu. Aeth rhai i weithio i'r gwasanaethau cymdeithasol neu at yr heddlu tra penderfynodd eraill ddilyn gyrfa yn y weinidogaeth a'r offeiriadaeth.

Mewn gair, mae gradd yn y Gymraeg yn rhoi cymhwyster arbenigol ichi yn ogystal ag un defnyddiol ar gyfer amrywiaeth o alwedigaethau.