Modiwl ACB-1300:
Economeg CORE

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr David James

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i Economeg drwy ddilyn y maes llafur y prosiect CORE (Curriculum in Open-access Resources in Economics). Bydd y cwricwlwm CORE yn arfogi myfyrwyr i ddeall sut y mae'r economi wedi esblygu a sut mae'n gweithio trwy ddod â datblygiadau mewn ymchwil economeg dros y tri degawd diwethaf i’r cwricwlwm, ynghyd â gwersi o hanes economaidd a phrofiad cymharol gwahanol wledydd.

Cynnwys cwrs

Bydd y modiwl yn rhoi trosolwg o hanes datblygiad economaidd byd-eang ac yn cyflwyno rhai o'r technegau a'r modelauy y mae economegwyr yn eu defnyddio. Bydd y modiwl yn ystyried modelau o ddewis unigol a damcaniaeth gêm; ymddygiad cwmniau a rhyngweithio yn y farchnad, yn ogystal â modelau y macroeconomi. Bydd y modelau hyn yn cael eu defnyddio i ddeall nodweddion y gorffennol â'r byd cyfoes, gan gynnwyd twf poblogaeth a thwf economaidd; anghydraddoldeb, cylchoedd busnes a newid hinsawdd. Bydd y modiwl yn egluro mesurau newidiynnau economaidd a chysyniadau o effeithlonrwydd economaidd

Meini Prawf

trothwy

40-49% Dim bylchau mawr neu wallau wrth ddefnyddio gwybodaeth / sgiliau. Peth gafael ar elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio ysbeidiol theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir.

ardderchog

70% + Perfformiad rhagorol ac eithriadol o alluog. Mae'r wybodaeth berthnasol wedi ei defnyddio'n gywir. Gafael ardderchog o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio da o theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

da

60-69%
Llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol wedi'u cyflwyno'n gywir gan fwyaf. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol."

C- i C+

50-59% Defnyddio’n gywir yn bennaf llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol. Gafael digonol o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio rhesymol o theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos gwybodaeth eang o hanes datblygiad economaidd a digwyddiadau economaidd hanesyddol allweddol

 2. Dangos dealltwriaeth o natur amrywiol y sefydliadau economaidd ac effeithiau polisi'r llywodraeth

 3. Dangos dealltwriaeth o ddulliau dadansoddol: cymhwyso cysyniadau economaidd craidd a rhesymu economaidd

 4. Dangos dealltwriaeth o gysyniadau economaidd ar ffurf llafar, graffigol a rhifol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Prawf lluos-ddewis [x4] 15
ARHOLIAD Arholiad diwedd semester 2 35
GWAITH CWRS Prawf Lluos-ddewis [x4] 15
ARHOLIAD Arholiad diwedd semester 1 35

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 160
Lecture 40

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • Research: the ability to analyse and evaluate a range of business data, sources of information and appropriate methodologies, which includes the need for strong digital literacy, and to use that research for evidence-based decision-making.
 • Commercial acumen: based on an awareness of the key drivers for business success, causes of failure and the importance of providing customer satisfaction and building customer loyalty.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.
 • Articulating and effectively explaining information.
 • Communication and listening including the ability to produce clear, structured business communications in a variety of media.
 • Conceptual and critical thinking, analysis, synthesis and evaluation.
 • Self-management: a readiness to accept responsibility and flexibility, to be resilient, self-starting and appropriately assertive, to plan, organise and manage time.
 • Self reflection: self-analysis and an awareness/sensitivity to diversity in terms of people and cultures. This includes a continuing appetite for development.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Carlin et al. (2016) “The Economy”. This is an open resource e-book published by the CORE project: http://www.core-econ.org/

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: