School of Welsh Research Seminars

Rhaglen Seminarau Ôl-radd ac Ymchwil Ysgol y Gymraeg Semester 1: 2015-16

Oni nodir yn wahanol, cynhelir y seminarau yn yr ystafell seminar gymraeg rhwng 10.00-12.00 bob dydd mercher

30 Medi
Cyflwyniad i Brif Lyfrgell y Celfyddydau
Mrs Shan Robinson, Cynorthwyydd y Llyfrgell Gymraeg

7 Hydref
Cyflwyniad i Archifau Prifysgol Bangor
Mrs Elen Wyn Simpson: Yr Archifydd Cynorthwyol

14 Hydref
Ymweliad Â’r Llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth (myfyrwyr MA Newydd yn unig)

21 Hydref
Cywain a threfnu deunyddiau
Yr Athro Gerwyn Wiliams

28 Hydref
cywain Deunyddiau ac Osgoi Llên-ladrad
Dr Aled Llion Jones
*Nodwch y lleoliad sef CR1.

4 Tachwedd
Y Broses Ysgrifennu: Cyweiriau Llenyddol
Yr Athro Jason Walford Davies

Wythnos Ddarllen

18 Tachwedd
‘Profiad Ymchwilydd ac Ysgolhaig Profiadol’
 Yr Athro Angharad Price

25 Tachwedd
‘“Chwarae teg i’r Gymraeg ar ei haelwyd ei hun”: Y Rhyl a Chymreictod yn ystod y 1950au’
Dr Mari Elin Wiliam, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg

2 Rhagfyr
Trefniadau i’w cadarnhau

9 Rhagfyr
‘Cynghanedd yn fy Mhen’
Yr Athro Peredur Lynch