Ffair Cyrisau Ôl-raddedigion

Manylion

Dyddiad?

  • Dydd Mercher, 16eg Mawrth, 2016

Amser?

  • 2.00yp – 5.00yp (i'w gadarnhau)

Lleoliad?

  • Neuadd Prichard Jones, Prif Adeilad y Celfyddydau

Cyswllt?

  • Os hoffech wybod mwy cysylltwch â 01248 383648

Cofrestru?

Ffair Cyrsiau Ôl-raddedigion - Cynllunio am yfory...heddiw

Cynhelir y Ffair Cyrsiau Ôl-raddedigion nesaf Dydd Mercher, 16eg Mawrth, 2016. Dewch yn ôl i'r wefan am fwy o fanylion.

Bydd Prifysgol Bangor yn cynnal Ffair Cyrsiau Ôl-raddedig Dydd Mercher, 16eg Mawrth, 2016 i arddangos y rhaglenni ôl-radd ac ymchwil sydd ar gael ym Mangor.

Cofrestru ar-lein heddiw

Caiff y digwyddiad ei gynnal yn Neuadd Prichard Jones y Brifysgol a bydd cynrychiolwyr o bob ysgol academaidd yn bresennol yn ogystal â'r Swyddfa Derbyniadau a’r adrannau gwasanaeth.

Mae croeso i bawb sydd â diddordeb mewn astudio cwrs ôl-radd ym Mangor i ymweld â’r ffair ac i gymryd mantais o’r cyfle i ddysgu mwy am y gwahanol gyfleoedd ôl-radd sydd ar gael.

Yn ogystal, bydd rhai Ysgolion yn cynnal teithiau unigol a chyflwyniadau pwnc yn dilyn y digwyddiad.

 

Site footer