Gwasanaethau TG a Chlyweled ar gyfer Cynadleddau

Mae gan ein hystafelloedd gyfleusterau TG a chlyweledol rhagorol. Mae gennym hefyd Tîm Digwyddiadau ymroddedig wrth law i drafod unrhyw geisiadau pellach a allai fod gennych.

Rydym yn hapus i drefnu bod eich digwyddiad neu gynhadledd yn cael ei recordio ar fideo neu dynnu lluniau.

Holwch am fwy o wybodaeth a gyfraddau drwy gysylltu â ni ar events@themanagementcentre.co.uk.