Cynadledda, Digwyddiadau a Llogi Ystafelloedd

Yma yn Y Ganolfan Rheolaeth, rydym yn darparu’r gefnlen ddelfrydol ar gyfer unrhyw gyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad corfforaethol. Mae ein tîm arlwyo a digwyddiadau’n cynnig pecynnau pwrpasol sy’n addas i bawb, yn cynnwys cinio canol dydd preifat ar gyfer swyddogion gweithredol a digwyddiadau gyda’r nos.

Mae ein hamrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a chynhadledd hyblyg ar gael fesul diwrnod, gallent ddal hyd at 50 o gynrychiolwyr ac maent yn cynnwys cyfleusterau TG a chlywedol rhagorol. Mae Neuadd Hugh Owen, sy’n gallu dal hyd at 150 o gynrychiolwyr, ar gael ar gyfer digwyddiadau mwy.

Cliciwch yma i weld Canllaw i Ddigwyddiadau Diogel yn Y Ganolfan Rheolaeth.

Cysylltwch gyda'r tîm Digwyddiadau drwy ebostio digwyddiadau@themanagementcentre.co.uk neu ffoniwch ni ar 01248 365912. Fel arall, mae croeso i chi gwblhau'r ffurflen ar y dde.

Gwneud Ymholiad

Enw

E-bôst

Eich Ymholiad

Cynadleddau a Lleoliadau ym Mhrifysgol Bangor

Rhagor o wybodaeth am Gynadleddau a Lleoliadau ar gael ym Mhrifysgol Bangor yma

Adnoddau sydd yn cael eu cynnwys:

  • Taflunydd, sgrîn, cyfrifiadur, papur fflip a phinnau marcio, bwrdd gwyn, chwaraewyr blu-ray / DVD
  • Dolen Clyw mewn rhai ystafelloedd
  • Ystafelloedd gyda’r tymheredd wedi’i reoli a golau dydd naturiol
  • Wi-Fi am ddim
  • Parcio am ddim
  • Deunydd ysgrifennu
  • Tîm digwyddiadau dynodedig
  • Cymhorthydd digwyddiadau ar safle
  • Jygiau o ddŵr

Gwelwch Delerau ac Amodau'r Ganolfan Rheolaeth yma

Oriel Lluniau