Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynadledda, Digwyddiadau a Llogi Ystafelloedd

Yma yn Y Ganolfan Rheolaeth, rydym yn darparu’r gefnlen ddelfrydol ar gyfer unrhyw gyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad corfforaethol. Mae ein tîm arlwyo a digwyddiadau’n cynnig pecynnau pwrpasol sy’n addas i bawb, yn cynnwys cinio canol dydd preifat ar gyfer swyddogion gweithredol a digwyddiadau gyda’r nos ar gyfer 100 o bobl a mwy.

Mae ein hamrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a chynhadledd hyblyg ar gael fesul diwrnod, gallent ddal hyd at 50 o gynrychiolwyr ac maent yn cynnwys cyfleusterau TG a chlywedol rhagorol. Mae Neuadd Hugh Owen, sy’n gallu dal hyd at 150 o gynrychiolwyr, ar gael ar gyfer digwyddiadau mwy.

Cysylltwch gyda'r tîm Digwyddiadau drwy ebostio digwyddiadau@themanagementcentre.co.uk neu ffoniwch ni ar 01248365912. Fel arall, mae croeso i chi gwblhau'r ffurflen ar y dde.

Gwneud Ymholiad

Enw

E-bôst

Eich Ymholiad

 

Dyma’r adnoddau sydd yn cael eu cynnwys yn y pris llogi ystafell:

  • Taflunydd, sgrîn, cyfrifiadur, papur fflip a phinnau marcio, bwrdd gwyn, chwaraewyr blu-ray / DVD
  • Dolen Clyw mewn rhai ystafelloedd
  • Ystafelloedd gyda’r tymheredd wedi’i reoli a golau dydd naturiol
  • Wi-Fi am ddim
  • Parcio am ddim
  • Deunydd ysgrifennu
  • Rheolwr digwyddiadau dynodedig
  • Cymhorthydd digwyddiadau ar safle
  • Jygiau o ddŵr

Oriel Lluniau