Archebwch Nawr

Mae Clwb Busnes Prifysgol Bangor ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â meysydd busnes ac academaidd. Mae aelodaeth am ddim, yn amodol ar gymeradwyaeth y Ganolfan Rheolaeth. Gellir gwneud cais ar-lein gan llenwi y ffurflen isod.

* Mesydd manadol.

Rwy'n fodlon derbyn gohebiaeth o'r Ganolfan Rheolaeth trwy e-bost.

Rwyf yn fodlon derbyn gohebiaeth o'r Ganolfan Rheolaeth trwy'r post

Rwyf yn fodlon i'm manylion gael eu cynnwys yng nghyfeiriadur ar-lein y Clwb, nad yw ar gael ond i'r aelodau, ac sydd wedi'i warchod trwy gyfrinair

Mae aelodaeth yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Ganolfan Rheolaeth

Nid yw'r Ganolfan Rheoli'n rhannu'r wybodaeth yr ydych wedi ei darparu gydag unrhyw drydydd parti, ac eithrio asiantaethau ymchwil i gynnal ymchwil neu i gynorthwyo gyda'r gwaith neu ddarparwyr gwasanaeth sy'n dosbarthu negeseuon e-bost a thestun ar ran y Brifysgol. Mae'r Ganolfan Rheoli wedi sicrhau y bydd asiantaethau o'r fath hefyd yn ymdrin â gwybodaeth yn unol ô'r Ddeddf Gwarchod Data.