Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydymffurfiaeth Gyfreithiol

Mae Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio yn goruchwylio materion cydymffurfio cyfreithiol yn y Brifysgol, gyda chymorth Lynette Williams.

Cyfarwyddyd Diogelu Defnyddwyr

Cyfarwyddyd Rhyddid Mynegiant ac Ymgyrchu Etholiadol

Cytundebau Rhannu Gwybodaeth

Deddf Caethwasiaeth Modern 2015

Dyletswydd Prevent

Diogelu Data

Llwgrwobrwyo

Rheoli Cofnodion

Rheoliadau Defnydd Derbyniol

Rhoddion a Lletygarwch

Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Amgylcheddol

Ynnau, Gynnau Ffug ac Arfau Ymosodol

Yr Iaith Gymraeg