Cydymffurfiaeth Gyfreithiol

Mae Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio yn goruchwylio materion cydymffurfio cyfreithiol yn y Brifysgol, gyda chymorth Lynette Hunter.

Rheoliadau Defnydd Derbyniol

Cyfarwyddyd Diogelu Defnyddwyr

Cyfarwyddyd Rhyddid Mynegiant ac Ymgyrchu Etholiadol

Diogelu Data

Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Amgylcheddol

Cytundebau Rhannu Gwybodaeth

Rheoli Cofnodion

Deddf Caethwasiaeth Modern 2015

Dyletswydd Prevent

Deddf Llwgrwobrwyo

Ynnau, Gynnau Ffug ac Arfau Ymosodol

Yr Iaith Gymraeg