Map Campws Prifysgol Bangor

Adeiladau A–Y

Ysgolion a Cholegau

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas

Coleg Gwyddorau Naturiol

Coleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad

Coleg Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol

Gwasanaethau a Chyfleusterau

Llety Myfyrwyr

Pentref Ffriddoedd

Ffordd y Coleg

Pentref y Santes Fair

Bwyd a Diod

Ffordd y Coleg

Ffordd Deiniol

Safle Ffriddoedd

Safle’r Normal

Y Santes Fair

Cyfleusterau Chwaraeon

Safle Ffriddoedd

Safle’r Normal

Y Santes Fair

Safle Treborth