Priodasau

Croeso i briodasau yn Neuadd Reichel

Wedi'i chynllunio gyda steil a hyblygrwydd mewn golwg, gall Neuadd Reichel ddal hyd at 120 o wahoddedigion yn y brif neuadd. Mae Neuadd Reichel hefyd yn cynnwys dwy ystafell fodern, helaeth sy'n gallu dal 60 yr un. Maent yn edrych dros y lawnt ac yn cael llawer o olau naturiol.

Mae gan Neuadd Reichel drwydded lawn i gynnal priodasau, sy’n golygu y gallwch gael eich seremoni sifil a’ch neithior ar y safle.

Sylwer nad ydym yn cynnig pecynnau seremoni yn unig.

Cysylltwch â ni:

Lauren Bate
Ffoniwch ni ar 01248 383609
E-bost: weddings@bangor.ac.uk
Neu gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook