Parcio yn Y Ganolfan Rheolaeth

Mae gan Y Ganolfan Rheolaeth parcio preifat rhad ac am ddim ar gyfer gwesteion ac ymwelwyr i'r Ganolfan.

Os gwelwch yn dda nodwch bu rhai newidiadau i'r rheolau parcio cerbydau o fewn y Brifysgol a mae system rhybudd barcio Sifil bellach yn weithredol. Mae'n bwysig, felly, bod cerbydau'n cael eu parcio yn maes parcio Y Ganolfan Rheolaeth sydd wedi ei leoli gyferbyn â Neuadd JP. Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn pdf o map lleoliad Y Ganolfan Rheolaeth.

Os mae'r maes parcio hwn yn llawn, bydd angen i chi ofyn am docyn parcio dros dro o Dderbynfa Y Ganolfan Rheolaeth a byddwch wedyn yn cael eich cyfeirio at feysydd parcio eraill y Brifysgol. Os oes angen eglurhad pellach cysylltwch â ni ar 01248 365 900 neu e-bostiwch info@themanagementcentre.co.uk.