Hwb IoD Gogledd Cymru

Mae Hwb IoD Gogledd Cymru wedi'i leoli yma yn y Ganolfan Rheolaeth ac yn cynnig mynediad i amrywiaeth o wasanaethau, gofod rhwydweithio ac ystafelloedd cyfarfod i sefydliadau sy'n aelodau IoD yn ogystal â'r Lolfa Fusnes gyda mynediad rhyngrwyd Wi-Fi.

Mae ein siop goffi ar agor bob dydd ar gyfer coffi Costa, te arbenigol, prydau ysgafn oer a poeth a bwydlen cinio, wedi'i sefydlu yn Neuadd Hugh Owen yn y brif dderbynfa.

Gall aelodau gael gafael ar gyfraddau ffafriol gyda gostyngiad o 20% ar gyfer