Graddio 2024

Dathlu ein graddedigion newydd

Gwylio'r seremonïau yn fyw

Ymunwch â'r sgwrs #GraddioBangor

Diwrnod Agored, Dydd Sadwrn, 17 Awst

YMCHWIL SY'N ARWAIN Y BYD

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

[0:00] Prifysgol Bangor,                            

[0:03] yn bwerdy ymchwil                              

[0:06] sy'n ysgogi newid.                                 

[0:08] Mae ein darganfyddiadau yn llunio'r byd heddiw gyda ffocws ar

[0:11] gynaliadwyedd,                                   

[0:13] diogelu'r amgylchedd,                      

[0:17] adfywio iechyd cymdeithas ar ôl y pandemig,   

[0:19] a hyrwyddo bywiogrwydd economaidd, cymdeithasol, dwyieithog a diwylliannol.

[ 0:28] O wella iechyd a lles,                             

[0:32] i ddatblygu'er economi 5G byd-eang.       

[0:34] a chanfod atebion ynni i'r dyfodol.         

[0:37] Gweithio mewn partneriaeth â llunwyr polisi, diwydiant, busnesau a chymunedau

[0:42] datblygu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru         

[0:45] i hyfforddi meddygon yfory         

[ 0:48] Cefnogi'r sector Gwyddorau Bywyd     

[0:52] ac ymchwil perfformiad dynol mewn Gwyddorau Chwaraeon

[0:55] Mae ymchwil Covid-19 Bangor yn llywio penderfyniadau polisi Iechyd Cyhoeddus.

[0:59] yn sefydlu rhwydwaith epidemioleg dwr gwastraff cyntaf y DU i olrhain cyfraddau heintiau.

[ 1:02] a pharatoi ar gyfer pandemig yn y dyfodol.         

[1:09] Mae Bangor yn datblygu technolegau a gwytnwch ym maes ynni niwclear a meddygaeth,

[1:13] trwy ein Sefydliad Dyfodol Niwclear blaenllaw.   

[ 1:18] Mynd i'r afael â newid Hinsawdd         

[1:19] gydag ymchwil i ynni carbon isel.       

[1:22] Ymdrin ag un o faterion amylcheddol mwyaf y blaned       

[ 1:25] gwastraff plastig a gorddefnyddio plastigau untro      

[1:29] a gwarchod yr amrywiaeth o rywogaethau ac ecosystemau       

[1:32] trwy ymchwil cadwraeth bioamrywiaeth.       

[1:37] Mae ein hymchwil ar Gymru, y Gymraeg a sgiliau ieithyddol        

[1:40] yn ysbrydoli cenedl ddwyieithog fywiog.    

[1:45] Mae ein darganfyddiadau yn llywio addysgu       

[ 1:49] gan alluogi myfyrwyr i ddysgu am ymchwil mewn amser real

[ 1:53] Mae ein hymchwilwyr yn rhannu ethos sy'n croesawu      

[1:55] dewrder        

[1:56] uniondeb        

[1:57] cydweithio        

[ 1:58] hyder      

[ 1:59] ac ymddiriedaeth     

[2:01] gydag agwedd fyd-eang        

[2:03] sy'n ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.      

[2:06] Ymchwil       

[2:07] wrth wraidd ein gwaith       

[2:08] Ers 1884       

badge showing that Bangor University is the winner of a Queen's Anniversary Prize

CYDNABYDDIAETH FRENHINOL: GWOBR PEN-BLWYDD Y FRENHINES

Rydym wedi ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhines 2023. Rhoddir gwobr i gydnabod cyfraniadau eithriadol i’r genedl. Mae Prifysgol Bangor wedi derbyn gwobr am waith ar ddatblygu system newydd ar gyfer gwyliadwriaeth iechyd y cyhoedd trwy ddadansoddi pathogenau niweidiol mewn dŵr gwastraff.

DOD O HYD I GWRS

Rydym yn cynnig cyrsiau yn y gwyddorau, celfyddydau, dyniaethau, busnes a'r gyfraith. 

Gweld ein cyrsiau

[0:02] Lle eithriadol

[0:05] [DISGRIFIAD GWELEDOL] Logo Prifysgol Bangor gyda golygfeydd o'r Brifysgol a'r ardal.

[0:10] Profiad eithriadol

[0:13] [DISGRIFIAD GWELEDOL]  Merch yn ysgrifennu nodiadau yn ei llyfr

[0:15] Golygfeydd eithriadol

[0:19] Cymuned eithriadol

[0:22] [DISGRIFIAD GWELEDOL]  Chwarae gitar mewn gig

[0:24] Prifysgol eithriadol

[0:26] I'r rhai sydd eisiau meithrin eu meddwl

[0:29] Croeso i Brifysgol Bangor

[0:32] Y lle i chi gael

[0:33] meddwl, dychmygu, canfod, llwyddo, profi

[0:37] Darganfod yr eithriadol

[0:41] Ers 1884.

[0:43] www.bangor.ac.uk

Dau fyfyriwr yn cerdded a gwthio beic tu allan i'r Prif Adeilad

Dewch i brofi Bangor

Nid yn unig ein bod yn cynnig addysg rhagorol a phrofiad myfyrwyr heb ei ail, ond mae gennym hefyd gymuned myfyrwyr fywiog, gyfeillgar ac amrywiol wedi'i lleoli yn y lleoliad mwyaf syfrdanol rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Rhithdeithiau

Dewch i weld sut le yw Prifysgol Bangor a beth sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud.

Dyddiau Agored

Ymunwch â ni ar un o'n Dyddiau Agored er mwyn dysgu mwy am y Brifysgol a holi ein staff am astudio a bywyd ein myfyrwyr. 

Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Dewiswch y cwrs perffaith

Mae ein haddysg o'r safon uchaf a'n hymchwil o'r radd flaenaf.

Ymchwil sy'n arwain y byd

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?