Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Newyddion Diweddaraf

COVID 19 Pandemig

Yn unol â chyngor gan Lywodraeth Prydain a Sefydliad Iechyd y Byd, mae'r Ganolfan Rheolaeth ar gau ar hyn o bryd. Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud i ddiogelu ein hymwelwyr a'n staff.​

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2020

Wythnos Busnes Gwynedd 2020 wedi’i CANSLO

Er mwyn cynorthwyo gydag atal a chyfyngu ar y firws COVID-19, mae Gwynedd Busnes Week 2020 wedi’u canslo.

Ymddiheurwn yn ddiffuant am unrhyw anghyfleustra neu siom a achoswyd, ond hyderaf y byddwch yn deall pam y gwnaed y penderfyniad hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2020

Pen-blwydd 10fed

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2018

Chrystal Williams - Enillydd 'World Power Lifting Championships'

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2018

Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd 2018

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2018