Cysylltwch â ni

Dros y ffôn

Ffoniwch ni yn y Ganolfan Rheolaeth ar 01248 365 900, neu os hoffech siarad gyda rhywun penodol, galwch y rhif ffôn a nodir yn yr adran staff ar y wefan.

Trwy’r post neu yn bersonol

Ysgrifennwch atom neu dewch i’n gweld:
Y Ganolfan Rheolaeth
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Trwy e-bost

info@themanagementcentre.co.uk

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd ddiweddaru.