Bwyd a Diod yn Y Ganolfan Rheolaeth

Mae gan Y Ganolfan Rheolaeth ystod o opsiynau bwyd a diod - rhywbeth at ddant pawb.

Siop Goffi Costa

Awydd coffi? Mwynhewch un yn awyrgylch urddasol ein Neuadd Hugh Owen. Mae'r siop goffi, sy'n agored o Ddydd Llun - Dydd Gwener 08:30 - 16:00 yn darparu Coffi Costa, te arbenigol, diodydd oer, byrbrydau poeth ac oer ac bwydlen cinio dyddiol. Cliciwch yma i weld ein Bwydlen

Bwyty 1884

Ar agor yn ddyddiol rhwng 18:00-21:00, yn gweini bwydlenni tymhorol gyda phrydau arbennig ar gael. Cliciwch yma i weld ein Bwydlen

Archebwch fwrdd ar-lein nawr

Bar 1884

Ar agor Llun-Sul 17:30-22:00

Oriau Agor

Cliciwch yma i cael gwybod ein oriau agor.

Ewch i http://ratings.food.gov.uk/ i ganfod sgôr hylendid bwyd ein busnes neu gofynnwch inni beth yw ein sgôr hylendid bwyd wrth archebu.

Llefydd i Fwyta ac Yfed yn Brifysgol Bangor

Rhagor o wybodaeth am yr amryw o lefydd i fwyta, yfed a siopa ym Mhrifysgol Bangor yma