Bwyd a Diod yn Y Ganolfan Rheolaeth

Mae gan Y Ganolfan Rheolaeth ystod o opsiynau bwyd a diod - rhywbeth at ddant pawb.

Siop Goffi Costa

Awydd coffi? Mwynhewch un yn awyrgylch urddasol ein Neuadd Hugh Owen. Mae'r siop goffi, sy'n agored o Llun-Gwener 07:30-15:00, yn darparu byrbrydau ysgafn, dewis o frechdanau ffres a Ciabattas, mathau o goffi ffres, te arbenigol a diodydd ysgafn drwy gydol y dydd. Dyma le delfrydol ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol neu i gael sgwrs â ffrindiau.

Bwyty 1884

Yn union fel mae'r fwydlen yn manteisio ar yr amrywiaeth gwych o gynnyrch sydd ynddi, felly hefyd mae'r brasserie yn elwa i'r eithaf ar ei safle, gyda golygfeydd gwych drosodd i Fôn.

Mae'r bwyty 1884 yn agored ar gyfer prydau gyda'r nos o 17:30 gyda'r bwrdd olaf ar gael 20:15. Mae angen archebu bwrdd.

Bar 1884

Gwydraid o win a machlud ynys gyda'r nos...

Gallwch archebu bwrdd i gael diod yn ddyddiol ym Mar 1884 o 17:30-22:00

Gallwch fwynhau diod, gwydraid o win neu fyrbryd ysgafn tra'n mwynhau golygfeydd trawiadol o Ynys Môn. Ar gael i'w defnyddio gan ein gwesteion dros nos, ymwelwyr yn ystod y dydd i'r Ganolfan yn ogystal ag aelodau o Clwb Busnes Prifysgol Bangor a'u gwesteion, mae'r Bar Lolfa yn cynnig amgylchedd perffaith ar gyfer rhwydweithio, achlysuron cymdeithasol a digwyddiadau arbennig.

Oriau Agor

Cliciwch yma i cael gwybod ein oriau agor.

Ewch i http://ratings.food.gov.uk/ i ganfod sgôr hylendid bwyd ein busnes neu gofynnwch inni beth yw ein sgôr hylendid bwyd wrth archebu.