Clwb Busnes Prifysgol Bangor

Mae Clwb Busnes Prifysgol Bangor yn Y Ganolfan Rheolaeth yn cynnig lle soffistigedig a bywiog i bobl, sefydliadau a busnesau o bob math i gyfarfod, rhannu syniadau a thrafod materion y dydd.

Mae gan y Brifysgol gyfoeth o wybodaeth, doniau, adnoddau a chyfleusterau i'w cynnig i sefydliadau yn y rhanbarth i hyrwyddo datblygu cysylltiadau cryf î'r gymuned.

Mae'r Ganolfan Rheolaeth yn lleoliad gwych ar gyfer Clwb Busnes Prifysgol Bangor. Mae Lolfa'r Clwb Busnes, sydd yn edrych dros y Fenai, ar gael i aelodau ac yn gysylltiedig â hi mae canolfan fusnes lle gall aelodau fynd ar-lein trwy gyfleusterau Wi-Fi at bapurau newydd a chyfnodolion, yn ogystal ag amrywiaeth o wybodaeth berthnasol a defnyddiol.

Ar gyfer pwy mae'r Clwb?

Mae Clwb Busnes Prifysgol Bangor ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â meysydd busnes ac academaidd. Mae aelodaeth am ddim, yn amodol ar gymeradwyaeth y Ganolfan Rheolaeth. Gellir gwneud cais ar-lein gan llenwi y ffurflen isod.

* Mesydd manadol.

Rwy'n fodlon derbyn gohebiaeth o'r Ganolfan Rheolaeth trwy e-bost.

Rwyf yn fodlon derbyn gohebiaeth o'r Ganolfan Rheolaeth trwy'r post

Rwyf yn fodlon i'm manylion gael eu cynnwys yng nghyfeiriadur ar-lein y Clwb, nad yw ar gael ond i'r aelodau, ac sydd wedi'i warchod trwy gyfrinair

Mae aelodaeth yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Ganolfan Rheolaeth

Nid yw'r Ganolfan Rheoli'n rhannu'r wybodaeth yr ydych wedi ei darparu gydag unrhyw drydydd parti, ac eithrio asiantaethau ymchwil i gynnal ymchwil neu i gynorthwyo gyda'r gwaith neu ddarparwyr gwasanaeth sy'n dosbarthu negeseuon e-bost a thestun ar ran y Brifysgol. Mae'r Ganolfan Rheoli wedi sicrhau y bydd asiantaethau o'r fath hefyd yn ymdrin â gwybodaeth yn unol ô'r Ddeddf Gwarchod Data.